Coronakrisen är fortfarande bara i början. Folkhälsomyndigheten säger att många, många kan komma att behöva sjukhusvård de kommande veckorna.

Enorma insatser för att möta vårdbehoven görs just nu. Akutsjukhusen ökar kapaciteten att hjälpa patienter som behöver intensivvård, personal utbildas och hela vården sluter upp och samlas för att ge vård till dem med störst behov.

Tillsammans med försvarsmakten öppnas ett tillfälligt sjukhus vid Älvsjömässan. Och väldigt mycket vård ställer om till digitala tjänster för att kunna möta patienternas behov.

Det är ett stort och imponerande maskineri som har satts i rörelse för att ha beredskap när krisen förvärras. Många människor i olika positioner gör fantastiska insatser.

Tält utanför en närakut där patienterna tas emot.
Jag förbereder mig in i det sista inför en presskonferens. Mängder av information förmedlas och det är viktigt att allmänheten vet vad som händer.
Påminnelse om att tvätt händerna, en viktig insats för att stoppa smittspridningen.

Vi måste möta coronakrisen tillsammans. Var och en av oss kan dra vårt strå till stacken:

💪🏼Vi måste bereda oss på att detta kommer pågå i veckor och månader så uthållighet är nödvändigt.

🤒 Att stanna hemma när vi är sjuka är självklart.

👩🏽‍💻 Att jobba på (kanske hemifrån?) när vi är friska är också viktigt för att samhället ska fungera.

📞 Äldre och sårbara människor behöver hålla sig isolerade men vi gör hjälpa dem att inte känna sig bortglömda, så vi får försöka visa omtanke. Fysisk distans behöver inte betyda social distans.

🤲🏻 Tvätta händerna!

Håll ut. Håll avstånd. Håll ihop.

Read more

Ofrivillig ensamhet är en plåga som drabbar många människor och påverkar deras liv och deras hälsa. Jag är väldigt orolig för vad den isolering som inte minst äldre uppmanas till i sina hem, eller påtvingas när det inte längre är tillåtet att ta emot besök i många särskilda boenden. Självklart måste vi skydda de sårbara för smittspridningen. Men jag tror att var och en av oss måste tänka till hur vi kan hjälpa varandra att bryta isoleringen och få meningsfulla sociala kontakter, trots de begränsningar som följer med bekämpningen av coronaviruset.

Arena idé har presenterat en rapport om ensamhetsproblematiken och bjöd in till seminarium i ämnet. Tyvärr fick seminariet ställas in som publikt evenemang, men det genomförde det ändå för SVT forums tittare och det kändes viktigt att vara med för att lyfta en annan viktig aspekt av pandemin än sjukvårdens kapacitet som förstås upptar mest av både mitt och många andras fokus. Den ofrivilliga ensamheten måste vi tillsammans försöka lindra.

Titta gärna på seminariet som börjar 3 timmar och 4 minuter in i sändningen.

Tvätta händerna och fundera på om du kan ringa ett samtal till någon ensam släkting eller granne.

Read more

Varje dag rapporteras att flera nya fall personer konstateras smittade av corona-viruset. Vi har också haft ett antal dödsfall. Mina varmaste tankar går till de anhöriga till de avlidna patienterna.

  • Arbetet för att minska smittspridningen av coronaviruset pågår för fullt. Regeringen har på inrådan av folkhälsomyndigheten vidtagit kraftiga åtgärder. Bland annat:
    Från och med i morgon stänga gymnasieskolor, universitet, folkhögskolor, yrkesutbildningar och Komvux
  •  Slopa karensdagen och sjukintyg de första 14 dagarna
  • Avråda från resor i hela världen som inte är absolut nödvändiga
  • Uppmanat människor från 70 år uppåt att stanna hemma

Regionen har också vidtagit kraftfulla åtgärder. Det handlar bland annat om:

  • Skapat förutsättningar för att fördubbla antal intensivvårdsplatser vid behov.
  • Förbättrat möjligheterna till digitala besök i vården för att slippa onödiga fysiska kontakter.
  • Gått ut med en kampanj för att påminna befolkningen om vikten av att tvätta händerna.
  • Nya direktiv kring kollektivtrafiken; påstigning längst bak i bussen, ökad städning och uppmaningar att sprida ut sig

Vi står mitt i, och inför, ett tufft läge. Människor känner oro och nyhetsflasharna duggar tätt. Jag vill understryka allvaret i denna situation, men också betona att vi från regionens sida och många andra jobbar hårt för att göra situationen så bra som möjligt. Ingen av detta hade varit möjligt utan alla de fantastiska insatser som görs i vården av vårdpersonalen. De, tillsammans med andra viktiga samhällsaktörer, ser till att samhället håller ihop, även när vi håller avstånd. För det är jag mycket tacksam. Tack!

Här finns värdefull information:
https://www.krisinformation.se/

Gårdagens rapport: https://www.sll.se/…/16-mars-lagesrapport-om-arbetet-med-d…/

https://www.1177.se/…/ovanliga-infekt…/covid-19-coronavirus/

Read more

För en liten stund sedan gick Folkhälsomyndigheten ut med beskedet att de nu varnar för att risken för allmän spridning av coronavirus är mycket hög. Det finns nu några fall i Stockholmsregionen och Västra Götaland som inte kan kopplas direkt till Italien, Iran eller något annat riskområde. Det finns också två patienter med coronaviruset som får intensivvård.

Det är naturligtvis en väldigt allvarlig situation som måste tas på största allvar av statliga myndigheter, regioner, kommuner och var och en av oss. Planering pågår för att möta en situation där många kan komma att behöva vård.

Det arbetet sköts i region Stockholm av den särskilda sjukvårdsledningen som är aktiverad sedan en tid tillbaka och där bland annat smittskyddsläkaren och chefläkarna ingår. De har långtgående mandat att vidta de åtgärder som behövs för att minska smittspridningen och för att säkerställa vårdens kapacitet att möta behoven av vård. Inriktningen är bibehållen medicinsk kvalitet med hänsyn till minimerad smittspridning.

Om smittan tar fart och drabbar många i vår region kan det förstås leda till att nya prioriteringar i vården måste göras, där exempelvis elektiv (planerad) vård skjuts upp för att ge utrymme för att vårda ett stort antal som smittats av corona. I ett scenario där många behöver vård för corona så kommer resurserna riktas dit, och annat som inte är lika akut får stå tillbaka. Vad, hur och när det kommer att att bli aktuellt har vår särskilda sjukvårdsledning ansvar för att bedöma. De ska kunna fatta sina beslut snabbt och utan politiska hänsyn.

Jag vet att många vill veta exakt vad som kommer att hända, men det går inte att svara på eftersom scenarier hela tiden kan förändras och insatserna byggas på med nya åtgärder utifrån hur behovet utvecklas. I första skedet får nu patienter som behöver det vård på infektionsavdelning på akutsjukhus, men vid behov kan andra lokaler också tas i bruk för detta. Men de allra flesta kommer att kunna vara hemma eftersom de kommer att bli ganska lindrigt sjuka.

Här kan du läsa dagens uppdatering om coronaviruset i Region Stockholm

 

Read more

Corona-viruset sveper fram över många länder i världen. Och som alla vet har vi också fått smittan till vårt land. I samband med sportlovet har många stockholmare varit i norra Italiens skidorter och där drabbats av viruset. De är nu hemma igen och varje dag upptäcks några fall av corona i vårt län genom testning. Dess bättre är de alla flesta lindrigt sjuka och kan vara isolerade i hemmet. Ett mindre antal behöver sjukhusvård. I andra länder ser vi en helt annan situation där smittan sprids allmänt och många blir riktigt sjuka; dödsfall förekommer också bland dem som var sköra redan innan denna smitta drabbade dem.

I Region Stockholm har arbetet inriktats mot att stoppa spridningen genom att hitta personer som har smittats utomlands, bland annat genom insatser på Arlanda och uppmaningar att testa sig om man har symtom och varit i något riskområde. Hittills har fallen koppling till framförallt norra Italien eller Iran. På en vecka har sjukvården organiserat en stor testverksamhet både med hembesök och vid Huddinge sjukhus. Detta behöver utökas ytterligare och därför öppnar en testverksamhet även vid Danderyds sjukhus. Att utöka testkapaciteten är en högt prioriterad fråga, så att människor som kan utsatts för smitta inte ska behöva vänta på provtagning.

Testning prioriteras

Genom effektiv smittspårning har man funnit några fall, resten genom testning på indikation. Vi kan vänta oss en hel del nya fall den närmaste tiden, men samtidigt har nog de flesta sportlovsfirare som smittades i Italien nu fått symtom och kan isolera sig för att inte smitta andra, och förstås få vård om de behöver det. Jag är imponerad av det fantastiska arbete som gjorts och görs kring smittspårning. Det är rena detektivarbetet och förstås mycket tidskrävande att finna personer som kan ha utsatts för smitta genom kontakter med någon konstaterat smittad

Att inte alla som känner sig allmänt oroliga får testa sig nu beror på att vården måste prioritera resurserna för att försöka förhindra att smittan sprids vidare och göra smittspårning.

1177

Den som varit på en plats där smittan är spridd, t ex Italien eller Iran och får symptom eller som träffat någon som har coronaviruset ska ringa 1177 för att komma vidare till testning. Det är väldigt många som ringer 1177 och väntetiderna kan därför vara långa, igår var genomsnittstiden man fick vänta 22 minuter, ibland kortare och ibland betydligt längre. Jobbigt förstås, och man har därför ökat bemanningen och kommer att fortsätta ta in flera som kan svara på alla samtal. Den som inte tror sig vara smittad men vill veta mer om corona kan hitta mycket information om 1177.se och folkhälsomyndihgeten.se

Beredskap framåt

Läget kan komma att förändras. Kunskapen växer för varje dag och nya bedömningar görs löpande. Hälso- och sjukvården i Stockholm har under flera veckors tid förberett sig inför att smittan skulle komma hit. Det handlar förstås om provtagning och om att ge vård, men också om att planera för hur vården ska möta en situation med eventuell allmän smittspridning och stora vårdbehov.

Regionen är i beredskapsnivån förstärkningsläge, och en särskild organisation för att leda arbetet är skapat, Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL. De arbetar intensivt med att följa situationen och säkerställa att regionens samlade sjukvårdsresurser förbereder sig på vidare smittspridning och samverkan mellan olika vårdgivare.

Planeringen för upptrappning av vårdinsatserna pågår för fullt i RSSL. De har långtgående mandat och kan fatta beslut snabbt. I första hand vårdas patienterna på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge men även andra sjukhus kan komma att involveras utifrån de behov som uppstår. Vid behov kommer dessutom annan vård som kan vänta, t ex planerade operationer, att skjutas upp för att frigöra kapacitet till de som insjuknar. Precis vilka åtgärder som vidtas och när är en fråga som RSSL kommer att avgöra utifrån de behov som uppstår.

Det finns behov av platser där sjuka människor kan isoleras för att skydda sin omgivning, t ex friska familjemedlemmar, utan att de egentligen behöver sjukhusvård. Därför pågår arbetet att skapa isoleringsboenden för personer som är smittade men inte behöver sjukhusvård.

Skyddsutrustning och förbrukningsmaterial behöver säkerställas och det är ett gemensamt bekymmer för flera regioner. Därför arbetar Region Stockholm tillsammans med Socialstyrelsen och andra myndigheter för att säkerställa att material finns där det behövs.

Jag är stolt över och samtidigt tacksam för det professionella och systematiska arbete som görs bland regionens medarbetare och många andra nu för att minska risken för allmän spridning, upptäcka nya fall och ge vård samt för att planera för ett läge som kan komma där många insjuknar. Många gör stora ansträngningar som har stor betydelse för många människors hälsa. Varmt tack för det!

Read more

Som mycket ung hittade jag min vörderingsgemdnsksp och mitt samhällsengagemang och jag tog steget till Folkpartiets ungdomsförbund som samlade de inga liberalerna. Det blev starten på ett politiskt aktivt liv för min del. Och även om jag jobbat med olika saker utanför politiken så har jag alltid känt starkt för mina liberala värderingar.

Idag leds ungdomsförbundet av skarpa, smarta och mycket begåvade Romina Pourmokhtari. Hon är veckans gäst i podden. Och vårt samtal handlar om bland annat ungas hälsa och om frihet. Lyssna gärna här eller där poddar finns.

Read more

I helgen var läget mycket ansträngt på SÖS akutmottagning och sjukhuset var tvunget att gå upp i stabsläge. Stabsläget innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.
Sjukhusledningen pekar på flera olika faktorer som orsaker till det ansträngda läget – bland annat infektionsläge och svårigheter att få patienter som skulle vidare till geriatrik (äldresjukvård) att få plats där. Detta i sin tur har inneburit brist på vårdplatser. Sedan igår är sjukhuset åter i normalläge.

Nu är det mycket viktigt att reda ut hur det kunde bli som det blev på Södersjukhuset. Det fanns nämligen gott om lediga platser i geriatriken på bland annat Huddinge sjukhus och på Sabbatsbergsgeriatriken vilket gör det svårt att förstå varför Södersjukhuset inte nyttjade den möjligheten.

Södersjukhuset bedriver en på många sätt utmärkt vård och nya, fina lokaler med vårdavdelningar har nyligen tagits i bruk. Under våren flyttar också akutmottagningen ifrån sina gamla, slitna lokaler till nya, toppmoderna som ger bättre förutsättningar för akuten att bedriva god vård. Sjukhuset arbetar också för att öppna fler vårdplatser.

Det vi på regionnivå gör åt situationen i vården fortsätter enligt tidigare. Resurserna till vården krymper inte utan ökar, även i år med det ansträngda budgetläget till följd av en sviktande konjunktur och kraftigt höjd utjämningsskatt. Även sjukhusen får mer pengar.

På kort sikt gör vi bland annat följande:

🔵 Sjukhusen öppnar fler vårdplatser.

🔵 Vi öppnar fler vårdplatser i geriatrik (specialiserad äldresjukvård) i Vårberg och Sollentuna (där även palliativa platser och specialiserad rehabilitering startar med nya platser). Viktigt för sköra och multisjuka äldre med stora vårdbehov.

🔵 Fler platser i avancerad sjukvård i hemmet (ASiH). Viktigt för ibland några av de svårast sjuka med störst vårdbehov.

🔵 Nya arbetssätt med mer dagvård som minskar behovet av nattarbete samtidigt som partierna få sova hemma (för dem som mår väl av det).

🔵 Helt ny akutmottagning SÖS öppnar i maj (S:t Görans ny sedan 2016 och Danderyds sedan i höstas).

🔵 Tre nya närakuter i januari och februari: Norrtälje, Sollentuna (flyttad från Löwenströmska – nu med större kapacitet) och Hötorget.

🔵 Granskning av patientsäkerheten.

På längre sikt (nu till 2025) bland annat:

🔵 Omställning av vården till allt mer öppenvård.

🔵 Primärvårdsreform med fast husläkare mm.

🔵 Digitalisering med nytt journalsystem och nya invånartjänster.

🔵 Vässade vårdval för att styra mot hälsa och kostnadseffektivitet

🔵 Planerar för ytterligare närakuter.

🔵 Utbildning av fler specialistläkare, ffa inom allmänmedicin, och specialistsjuksköterskor.

🔵 Starkare kvalitetsstyrning och -uppföljning.

🔵 Förebyggande och hälsofrämjande arbete utvecklas.

Read more

I början av mars öppnar en ny ÖNH-mottagning och dagkirurgi för barn och vuxna i Danderyd. Mottagningen, som enbart tar emot via remiss, ska drivas av Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med Danderyds Sjukhus. Den kompletterar nuvarande mottagningar i Solna och Huddinge med en bättre tillgänglighet i norra länet. Samtidigt säkras utbildningen av nya specialister, distriktsläkare och sjuksköterskor i öron-, näs- och halssjukvård.

Alla stockholmare i hela länet ska ha trygg tillgång till öron-, näs- och halssjukvård– och då måste vårdgivarna kunna erbjuda både avancerad och basal sjukvård. En ny ÖNH-mottagning i Danderyd förbättrar tillgängligheten för ÖNH-patienter i norra delarna av länet som i dag måste åka till Karolinska i Solna eller Huddinge för specialistvård. Samtidigt får vi bättre möjligheter för både blivande specialister, och för husläkare och sjuksköterskor som också möter ÖNH-patienter på vårdcentralerna. Den nya mottagningen kommer att ha ca 11 000 patientbesök och utföra ca 3 000 operationer per år vilket motsvarar storleken på en ÖNH-verksamhet i en mellanstor stad i landet.

Utbildningsbehovet av nya specialister i öron-, näs- och halssjukvård bedöms motsvara 4 ST-tjänster per år. Husläkare och sjuksköterskor behöver också fortbildning, då många patienter med ÖNH-problem tas om hand på vårdcentralerna. När den basala ÖNH-vården flyttat ut från de stora sjukhusen behöver utbildningsbehovet tillgodoses på ett nytt sätt.

Den nya mottagningen blir ett välkommet tillskott till vården på Danderyd sjukhus.

Read more

Ny podd med en fantastiskt inspirerande kvinna som gäst. Annika Taesler som berättar personligt om livet med personlig assistans, om att aldrig vara ensam, om ilskan över att LSS nedmonterats och om engagemanget för klimatet. Det var så intressant att samtala med henne. Lyssna gärna! Finns där poddar finns, t ex här.

Annika Taesler

Annika och jag spelar in podden på mitt jobb.

Read more