Välj en plats som är betydelsefull för dig, sa DN och jag valde Timmermansparken -”Timmis” – vid Södra station. Min hemmaplan. Här har jag puttat fart på gungor, plåstrat om skrubbsårsknän, lärt ungarna cykla och druckit många koppar kaffe från den med tiden rätt slitna termosen.

Detta är inte Bullerbyn, här finns allt som hör staden till på gott och ont. Nära hemma, en pärla mitt i storstadspulsen.

Intervjun handlar förstås om valet och vad som är viktigt för Liberalerna och mig. Läs gärna intervjun i DN här

Read more

Vårdköerna har vuxit så det knakar runt om i landet. I Stockholm går vi i motsatt riktning. Vårdcentralernas tillgänglighet blir allt bättre. Glädjande nyheter kom nyligen när ny, kvalitetssäkrad väntetidsstatistik visar att 92% får tid hos vårdcentralen inom fem dagar. Där är Stockholm bäst i landet. 

Den nationella vårdgarantin anger att man ska få tid inom sju dagar och där når Stockholm upp till hela 94% (vilket är en förbättring från 91% samma tid förra året), strax efter Gotland som ger 95% av sina patienter tid på vårdcentralen inom sju dagar.

Read more

Regeringen och deras samarbetspartner Vänsterpartiet driver på för att stoppa välfärdens privata verksamheter med sitt krav på vinstbegränsningar. Det skulle få allvarliga konsekvenser för patienterna och medarbetarna i Stockholmsvården. Det blir ett hårt slag mot människors valfrihet.

Stockholms läns landsting har flest privata vårdgivare i Sverige. 2 av 3 vårdcentraler är fristående. 6 av 10 läkarbesök sker hos privata vårdgivare. I vårt län gör invånarna cirka 3,2 miljoner läkarbesök hos privata vårdcentraler/husläkare varje år. 4 v 10 anställda inom sjukvården arbetar hos en vårdgivare som inte ägs av landstinget. 3 av 10 disponibla vårdplatser inom specialistvården finns hos privata aktörer.

Landstingsdirektören har analyserat vad regeringens förslag om vinstbegränsningar kan få för effekter i vår region. Bedömingen är att konsekvenserna blir dramatiska.

Nästan hälften (133 av 291) leverantörer skulle kunna ta ut en vinst på max 50 000 kronor, som ska räcka till bland annat återinvesteringar, avkastning på satsade pengar, fungera som säkerhetsmarginal för att hantera oförutsedda utgifter osv. Endast 14 av de 291 skulle få ta ut en vinst på en miljon kronor, vilket sannolikt handlar om de större aktörerna. För stora verksamheter med många anställda handlar det om väldigt låg marginal. Flertalet företag skulle försvinna med den här typen av vinstbegränsning.

Sannolikheten är därmed stor för ett omfattande kapacitetsbortfall och att patienter därmed förlorar sina vårdgivare. Det skulle i sin tur innebära att landstinget måste bygga ut vården i egen regi och försöka rekrytera den personal som i dag finns i den privata verksamheten, för att inte patienter ska ställas i kö eller bli utan vård.

Vi måste slåss för att få behålla vårt stora vårdutbud i Stockholm. Det är inte farligt att en barnmorska eller läkare gör ett mindre överskott om hon ger riktigt bra vård till sina patienter. Men att rycka undan mattan för privata vårdgivare är blir ett hårt slag mot såväl patienter som medarbetare. 

En tredjedel av stockholmarnas vård riskerar att dras undan med regeringens och vänsterpartiets politik. Det innebär förstås sämre tillgänglighet för patienterna och kraftigt begränsad valfrihet. Det innebär också att vårdens medarbetare får betydligt färre arbetsgivare att välja mellan när landstinget i praktiken får monopol på hälso- och sjukvårdstjänster. Det innebär också ett hårt slag mot företagen och framförallt kvinnliga företagare, eftersom detta är en bransch där många kvinnor verkar.

SvD skriver om detta.

Read more

Om en månad avgörs valet. Den intensiva slutspurten i valrörelsen startar nu och jag kommer att vara ute varje dag och möta väljare, lyssna och samtala om Liberalernas politik och de frågor som människor vill ha svar på. Låt mig berätta lite om min kampanj.

Budskap

Jag hoppas att valrörelsen kan handla om sakfrågor, och jag vill göra mitt bästa för att det ska bli så. Därför är de politiska budskapen viktigast i min kampanj. Mina viktigaste budskap handlar om hur jag och Liberalerna vill utveckla vården i Stockholmsregionen. Att stärka patientens ställning genom rätten att välja en fast husläkare att utveckla vården för de många som drabbas av psykisk ohälsa, förbättra villkoren för vårdens kompetenta medarbetare och mycket annat är viktiga frågor för mig. Läs gärna vårt valmanifest för vården.

Lyssna

Valrörelsen är fantastisk. Det är demokrati på riktigt och just därför tycker jag det är en självklarhet att kandidater i valet ska möta många väljare. Jag vill lyssna på människor och föra samtal om det som är viktigt på riktigt. Därför kommer jag att finnas ute på gator och torg, i valstugor och på olika möten hela valrörelsen.

Valaffischer

Jo, jag kommer att finnas på affischer på stan. Det känns onekligen lite märkligt med sitt eget ansikte på stora bilder :)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valfilmer

Jag kommer att presentera några valfilmer under kampanjen. Till höger kan du se den första. Anna Starbrink (L). Trygg och modern vård. På dina villkor.

Övrigt informationsmaterial

Såklart kommer Liberalerna också att ha skriftlig information om våra viktigaste valfrågor, till exempel sjukvård. Det hittar du i valstugor eller där kampanjen dyker upp på gator och torg.

En av våra valbroschyrer handlar om ofrivillig ensamhet.

Sociala medier

Min valkampanj kan du följa på mina olika digitala kanaler:

twitter.com/AnnaStarbrink

www.facebook.com/starbrinkliberal/

www.instagram.com/landstingsradet/

Kontakt

Vill du ha kontakt med Liberalerna, ställa frågor om politik eller om valkampanjen. Titta in på vår hemsida, där är det lätt att komma i kontakt med Liberalerna via bland annat en chatt.

Vill du vara med i Liberalernas valkampanj? Välkommen att bli medlem!

Read more

Skolstarten närmar sig. Det ska bli roligt att återse alla barnens skolkamrater och lärare. Extra spännande för mig personligen är att äldsta barnet börjar högstadiet (han som är så liten :)) Skolan var också huvudämnet för Jan Björklunds sommartal på Erstaterassen i Stockholm. Att Liberalerna driver kunskapsskola för alla är knappast någon överraskande nyhet. Men så viktigt att fortsätta arbeta för bra utbildning för våra barn.

Det saknas lärare. Läget är faktiskt helt förfärligt, om man vågar kika några år framåt saknas 77 000 lärare. Det finns ingen realistisk möjlighet att utbilda ikapp det behovet. Därför måste vi tänka i andra banor. Hur kan vi frigöra tid och skapa bättre arbetsförhållanden för de lärare vi har? Lärarassistenter, är ett av Jan Björklunds svar. Vi borde avlasta lärarna sådant som inte direkt handlar om undervisning (rastvärdar, frånvaroregistrering, viss administration med mera…). Då frigörs tid till lärarna för sitt viktiga uppdrag. Liberalerna vill satsa 6 miljarder på detta, vilket skulle kunna ge 18000 lärarassistenter.

Välfärden är en stor fråga i årets valrörelse.  Statsministern har sagt att valet blir en folkomröstning om välfärden. Och visst finns det viktiga vägval:

Jan Björklund: ”En folkomröstning om välfärden handlar också om makten över välfärden, över din och min makt att välja och välja bort. För Liberalerna handlar nästan all välfärdspolitik – i vården, för årsrika och för personer med funktionsnedsättning – om att öka människors frihet och självbestämmande. Det gäller hela livet. Det blir faktiskt extra viktigt just när vi behöver välfärden som mest. Den som är frisk och rik och mitt i livet kan ta sig frihet när det behövs. Men för den som inte klarar det, behöver samhället skapa möjligheterna. Det handlar om valfrihet. Om att själv få välja hemtjänst, om att själv få välja sin personliga assistent och om att själv få välja vilken gynekolog man ska gå till. Det går 350 000 barn och ungdomar i fristående skolor och förskolor. Nästan hälften av alla besök i primärvården görs hos en privat vårdcentral. Tre av fyra som har assistans har valt en privat utförare. Och dessutom är det ingenstans i privat sektor som det finns så många kvinnor som är chefer och ledare som i den privata välfärdssektorn.

Glada Liberaler inför partiledartalet. Joar Forssell, Sigrid Rydell-Johnson, Amelie Tarschys-Ingre och jag.

Read more

Hälso- och sjukvård är en kunskapsintensiv verksamhet som kräver ständig utveckling och mer kunskap. Därför är forskning ett mycket angeläget inslag i modern vård. Stockholms sjukvård tillsammans med Karolinska institutet och tusentals kompetenta medarbetare ligger inom många områden i framkant. Så ska det vara. Och det vill vi bidra till att utveckla än mer.

Idag presenterar Liberalerna och övriga Allianspartier på DNdebatt forskningslöftet för att befästa och stärka Stockholm som ledande forskningsregion i Europa. Det gör vi för patienternas skull, dagens och framtidens.

Om vi vinner valet i september vill vi genomföra en forskningssatsning med syfte att kraftigt höja ambitionen i vad som kan åstadkommas i svensk forskning.

Stockholm ska ligga i framkant för medicinsk forskning som kan ge direkt nytta för patienter. Fler kliniska prövningar gör alla till vinnare; forskare som kan pröva sina innovationer, läkemedelsföretag som kan skapa tillväxt och jobb – och patienterna som kan få snabb tillgång till nya medicinska landvinningar och effektivare behandlingar.

Sjukvården har tre grunduppdrag – bedriva sjukvård, forskning och utbildning. För att Stockholms läns landstings medarbetare ska känna att de har tid för samtliga tre uppdrag behöver flera ny- och omtag göras. Vid framtagandet av Forskningslöftet har forskare, företag, fackförbund och patientföreningar involverats

Forskningslöftet

Stockholmsregionen ska vara en av Europas fem främsta forskningsregioner för life science inom fem år.

Öka antalet kliniska prövningar i Stockholm med 50 procent.

Hålla kvar Sveriges tredjeplats där alla börsintroduktioner i hela världen inom life science sker.

För att göra detta ska vi

Öppna ett kansli som blir en one-stop-shop för kommersiell forskning för att kraftigt korta svarstiden till life-sciencebolag (stor anledning till uteblivna investeringar i regionen) Målet 10 dagar.

Minska beröringsskräcken med kommersiella bolag genom årlig problemlösarkonferens. I dag ser alla samma problem men vågar inte prata med varandra så problemet förblir olöst.

Tillgängliggöra databaser med patientinformation anonymiserat och patientsäkert. Särskilt VAL-databasen som är internationellt efterfrågad och utmärker regionen. Landstinget äger databasen.

Ta större hänsyn till forskning i ersättningssystemet för akutsjukhusen.

Read more

Julia Renström är en av alla assistansberättigade som nu är oroliga för sin framtid. I veckans nummer av Tidningen Nu skriver vi tillsammans om vikten att slåss för den personliga assistansen. Läs gärna vår text här:

Många människor har fått sin personliga assistans neddragen till ett minimum eller helt avskaffad under denna mandatperiod. Regeringens tydliga direktiv till Försäkringskassan att spara på assistansen fick omedelbar effekt.

Möjligheten att få assistans påverkas också av domstolars prövning. Och det har slagit hårt mot många enskilda människors frihet och möjlighet att leva självständiga liv.

Regeringen gjorde en helomvändning nyligen i en uppbar manöver för att få tyst på den besvärande debatten om de katastrofala följderna av deras politik att dra ner på den personliga assistansen för människor med funktionsnedsättning. Och för att riktigt markera sparkade man också generaldirektören som bara följt regeringen order.

Dessa politiska dimridåer döljer inte det faktum att 700 personer har förlorat sin personliga assistans genom Försäkringskassan de senaste två åren. Och många har fått sin första ansökan avslagen. Inte minst barn har drabbats mycket hårt av de nya, tuffa tagen.

Julia är en ung kvinna som är oroad för sin egen framtid: ”Kommer jag någonsin kunna drömma om en framtid med familj? Jag har en pojkvän i Tyskland och vi har planer på att han ska flytta till Sverige någon gång. Men jag har tvingats vara brutalt ärlig och sagt att risken att inte få hjälp är stor. Var är mitt och hans människovärde i allt det här hemska som händer nu? Jag vet att alla, oavsett funktionsförmåga har ett värde men vi går med rasande fart tillbaka mot ett samhälle där min och andras existens inte ens ska få ett erkännande och ett liv värt namnet bara för att man har en funktionsnedsättning.”

Vi har båda varit stolta över Sveriges förmåga att ge stöd och frigöra människor, men nu är vi rädda och beklämda över regeringens ovilja, och att de tar sig rätten att styra över de mest utsatta. Vi vill att de ursprungliga intentionerna med LSS ska gälla!

För att komma i fråga för personlig assistans enligt LSS krävs att man behöver hjälp med grundläggande behov, det vill säga att äta mat, klä på sig, sköta sin hygien, samtala med andra med mera. Dess behov har naturligtvis inte förändrats för individerna bara för att försäkringskassan fått order om att spara. Effekten blir, som alla förstår, att livet för många människor blir betydligt svårare. Det kan vi aldrig acceptera.

Det räcker inte att ändra direktiv till utredningen om hur LSS ska se ut i framtiden. Regeringen måste säkerställa att alla dem som nekas den assistans de behöver återfår sitt stöd och därmed får sin frihet tillbaka. Alla de barn med familjer som nekats assistans för andningsstöd måste få den nödvändiga hjälp de så väl behöver för att livet överhuvudtaget ska fungera.

Sverige ska vara ett välfärdsland för alla invånare. För oss innebär att stödet ska vara starkast för den som är skörast. Den personliga assistansen måste räddas!

På bilden ovan ser ni mig, Julia och Lars Mullback.

Read more

Ofrivillig ensamhet gör ont och gör livet färglöst. Det är många som drabbas hårt. Det är ett samhällsproblem som vållar psykisk och fysisk ohälsa och kan leda till förtida död. Många i Sverige har få eller inga sociala kontakter. Jag och Barbro Westerholm presenterar nu rapporten ”Ingen ska behöva dö ensam – Liberala förslag för frihet från ofrivillig ensamhet”. Där finns förslag mot ålderism och diskriminering, för byggande och bostäder, mot social isolering för människor i vård och omsorg, och ett starkt civilsamhälle.

Ofrivillig ensamhet kan vara en plåga. I Sverige har vi flest ensamhushåll i världen, och många inte minst äldre plågas av social isolering – som inte bara är psykiskt påfrestande utan kan ge stora fysiska hälsoproblem och leda till förtida död. Vi behöver en heltäckande nationell strategi för att bryta social isolering.

Kunskapen om ensamheten måste öka. Den drabbar både yngre och äldre. Vi behöver använda oss av många krafter för att bryta social isolering: att kunna arbeta om man orkar och vill, att få en plats i trygghetsboende, få umgås med andra över måltider eller använda digitala verktyg och sociala medier – även som årsrik.

Människors ideella engagemang är en stark kraft mot ensamheten. En nationell strategi mot social isolering måste omfatta även kulturlivet och civilsamhället. Att vara föreningsaktiv kan bryta den egna isoleringen och man kan förstås hj älpa många andra. Det finns fina exempel på kulturell och social verksamhet – och på Röda kors-volontärer som håller en människas hand när döden närmar sig. Samarbetet med idéburna organisationer är viktigt, och vi vill ändra lagen så att ingen människa ofrivilligt ska behöva dö ensam.

Problemet med ofrivillig ensamhet måste mötas ur många olika perspektiv. Vi vill se en nationell strategi som inkluderar många olika samhällssektorer som vård och omsorg, stadsplanering, transporter, kultur, civilsamhälle, näringsliv och så vidare. Målet ska vara att minska risken för ständig ensamhet i människors liv, utveckla evidensbaserade metoder och skapa ett gemensamt engagemang i samhället mot social isolering.

För att kunna möta problemen måste vi öka kunskapen. Därför behöver vi undersöka djupare hur ensamheten ser ut i Sverige. Socialstyrelsen undersöker hur t ex äldre med äldreomsorg upplever sin situation. Men vi behöver också kunskap om andra gruppers situation och insikter om när risken för när ensamhetsproblematik utgör en särskilt stor risk. DN uppmärksammar rapporten här.

Läs rapporten här: Ingen ska behöva dö ensam Liberala förslag

Bilden på mig och Barbro är från Almedalen där vi höll seminarium om ensamhetsproblematiken.

Read more

Hälsa är en frihetsfråga. Liberalernas politik för hälso- och sjukvården syftar till att alla ska ges möjlighet till en så god hälsa som möjligt – både fysiskt och psykiskt. Vi tycker att morgondagens sjukvård behöver ges på nya sätt, på patientens villkor. Vi vill stärka patientens ställning och säkerställa en jämlik vård i hela vår region. En trygg och modern vård är organiserad utifrån patientens behov och fokuserar på kvalitet och resultat för varje enskild person.

Liberalerna går till val på en reformagenda för länets sjukvård där patientens ställning stärks och  den nära vården utvecklas och sjuksköterskor och andra medarbetare får rimliga förutsättningar att göra ett gott arbete. 

Här följer ett axplock av våra förslag:

Nära vård i hela länet: fast husläkare

Primärvården ska byggas ut så att det finns bra tillgång i hela länet. Alla som vill ska få lista sig hos en namngiven, fast husläkare som har helhetsansvaret för sin patient, fungerar som en samordnare i vården och har ett team med viktiga kompetenser omkring sig, som distriktssjuksköterska, psykolog med flera. När patienterna får lista sig hos namngivna läkare ska det gå att sätta ett tak för antalet listade patienter, för en rimlig arbetssituation och förutsättningar att utföra sitt uppdrag ordentligt för alla patienter.

Modernisera vården: digital vårdgaranti

Vårdgivare ska åläggas att erbjuda en lika bra digital tillgänglighet som fysisk, där patienten utifrån situation och önskemål själv ska kunna välja att konsultera vården med en e-tjänst, telefon, video eller vanligt fysiskt besök. Möjligheten till behandling via nätet ska byggas ut, och digitala vårdmöten bli en naturlig del av hela vårdutbudet.

Kapa köer: bejaka mångfald

Väntetiderna till vård har ökat kraftigt i Sverige på senare år. Den rödgröna regeringen har avskaffat kömiljarden och motarbetar privata vårdgivare. Det behövs ett större vårdutbud för att möta behoven. Ytterligare tre närakuter, utöver de nio som nyligen öppnats, ska skapas. Nya vårdval ska införas där det är möjligt. Äldres specialiserade sjukvård, geriatriken, väntar närmast.

Bättre villkor för sjuksköterskor: löneutveckling och utbildningsmöjligheter

Fler sjuksköterskor och framför allt specialistsjuksköterskor är det enskilt viktigaste för att lösa sjukvårdens största problem och se till att sjukhusen kan öppna sina stängda vårdplatser. Vi vill förstärka löneutvecklingen och den individuella lönesättningen. Liberalerna vill genomföra en lokal lönesatsning på sjuksköterskor, framförallt inom akutsjukhusens dygnet runt-verksamheter. Vi vill också införa en tydlig modell för specialistutbildning inom ramen för sjuksköterskors anställning. Det finns möjlighet redan idag inom vissa områden, t ex för neonatalsjuksköterskor. Vi vill brett inrätta utbildningstjänster för blivande specialistsjuksköterskor, jämförbara med läkarnas ST-tjänster.

Stärk den psykiska hälsan: mota bort ensamheten

Vi vill starta ett nära samarbete mellan primärvården, kommunala omsorgen och civilsamhället för att skapa förutsättningar att bryta ensamhet. Husläkarmottagningarna ska ges möjlighet att samverka med andra aktörer för att minska ensamhetsproblemen och stärka hälsan. Vi vill också ställa krav på att sjukvården organiseras så att ingen behöver dö utan mänsklig närvaro i rummet.

Läs gärna hela vårt valmanifest för vården i Stockholms län här: Valplattform sjukvård 2018_slutversion

Läs mer: Mitti , SVT

Read more