Nu har vi invigt nya vårdavdelningar för psykiatrisk specialistvård på Nacka sjukhus. Det är fantastiskt att se hur fint det blev efter den stora ombyggnationen på Nacka sjukhus. Ljusa fina lokaler, vackert färgsatta och med konst som bidrar till lokalernas värdighet.

Miljön har skapats med tanke på att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet och stödja ett personcentrerat arbetssätt i team.

Nu finns 96 vårdplatser för psykiatrisk specialistvård på Nacka sjukhus, vilket innebär ett nytillskott om cirka 60 vårdplatser. Flera jag talade med inom psykiatrin sa att detta är den största satsningen nån kan minnas.

Varje avdelning har 16 vårdplatser fördelat på 12 enkelrum och 2 dubbelrum. Där finns även närståenderum för besökande barn. Inom kort blir det också patientgym, fysioterapi, arbetsterapi, gruppverksamhet och en takterrass med möjlighet till utevistelse för patienter i sällskap med personal. Det blir jättefint!

Monica Brohede Tellström kom också för att uppmärksamma satsningen på psykiatrin.

Read more

Del två av min podd Starbrink – hälsa för frihet. Finns nu där poddar finns.

Livsstilsprofessorn Mai-Lis Hellénius och jag talar om hälsa. Lyssna gärna!

Vad är hälsa och hur påverkar det vår frihet? I samtal med politiker och experter inom hälso- och sjukvård utforskar regionrådet Anna Starbrink detta viktiga område och tar reda på vad hälsa för frihet innebär – på riktigt. I det andra avsnittet träffar Anna Mai-Lis Hellénius, professor i allmänmedicin med inriktning mot kardiovaskulär prevention vid Karolinska Institutet. Hon är folkbildare, inspiratör och lärare och har av många fått titeln livsstilsprofessorn.

Read more

Samhällets arbete mot våldtäkter och sexuella övergrepp måste stärkas på flera plan. Friheten för dem som blivit offer för övergrepp kan stärkas betydligt genom bättre vård och stöd – inte bara i storstäderna.

Inför Liberalernas landsmöte skriver jag och Liberala kvinnor i Stockholms ordförande Charlotta Schenholm skriver i Dagens Medicin om vikten av att utveckla vården för de som drabbas.

Våldtäkter är bland de värsta kräkningar en människa kan utsättas för. Vårt samhälle måste lägga stor kraft på att förhindra att kvinnor, men också män och barn, utsätts för dessa vidrigheter. Förövare måste hittas och straffas. Friheten begränsas starkt av den oro och rädsla som många, inte minst kvinnor känner.

När någon ändå utsätts för våldtäkt måste hjälpen finnas där både snabbt och uthålligt. Övergreppen riskerar att få allvarliga och långsiktiga konsekvenser för såväl den fysiska som psykiska hälsan. När någon drabbas måste samhället stöd vara robust. Att den som utsatts för våldtäkt får en trygg vård och bra bemötande är oerhört viktigt både vid det akuta tillfället och under den tid som krävs därefter.

Liberalernas landsmöte i november föreslås nu efter ett medlemsinitiativ besluta att verka för flera insatser för att stödja och hjälpa offren för sexualbrott.

Akutvård för våldtagna i alla regioner. Idag finns särskilt mottagningar för våldtagna, exempelvis vid Södersjukhuset i Stockholm. Vi vill se utvecklat akut omhändertagande av våldtagna i alla Sveriges regioner, anpassade efter lokala förutsättningar som säkerställer att akutinsatser finns tillgängligt för alla som utsatts för våldtäkt. Särskilda mottagningar för våldtagna är ett av flera sätt som regioner kan organisera verksamheten på för att skapa ett omhändertagande präglat av både respekt och integritet och en bra och säker vård för dessa patienter.

Psykiska trauman måste behandlas. Vi vill se förbättrade möjligheter till behandling för människor som drabbas av posttraumatisk stressyndrom, PTSD, som är vanligt i samband med våldtäkt. Detta måste vara tillgängligt i hela landet för en jämlik vård.

Mer forskning om våldtäkt och våldtäktsoffer. Vi ser det som angeläget att stödja forskning på området och att vården är vetenskapligt förankrad.

Fler våldtäktsmän måste hittas och straffas. Att offer för våldtäkter får upprättelse genom effektivt polisarbete och fällande domar är viktigt för rättvisan, rättsmedvetandet och även för bearbetningen av övergreppet. Skulden ska placeras där den hör hemma, hos gärningsmännen. Offren måste kunna räkna med samhällets hjälp hela vägen – i rättsväsendet, vården och vardagen. De som utsatts för våldtäkt har rätt att återfå den frihet som finns i både fysisk och psykisk hälsa.

 

 

Read more

För första gången presenterar Världshälsoorganisationen WHO en rapport som visar att kultur har betydelse för hälsa. Jag var på plats i Helsingfors igår för att ta del av rapporten och försöka bidra med ett svenskt perspektiv på frågan. 

Forskningen om kopplingen mellan kultur och hälsa har de senaste åren tagit ett stort kliv framåt,
både nationellt och internationellt. Den visar att kultur har stora hälsofrämjande effekter inom en
rad olika områden. WHO släpper nu sin första rapport om evidensbaserade insatser med kultur och
hälsa i Europa. I Region Stockholm har konst och kultur sedan länge varit en naturlig del av hälso- och sjukvården. Med rapporten i ryggen är det än viktigare att vi fortsätter vårt arbete framåt.
Rapporten är den mest omfattande på kultur och hälsoområdet som hittills har presenterats i
Europa. Den kartlägger all akademisk litteratur inom området som finns publicerat på engelska och
ryska, vilket uppgår till 900 publikationer och refererar till över 3000 studier. Evidensen som
säkerställs i rapporten kommer att ligga till grund för förslag om hur man ytterligare kan integrera
kultur i hälsoarbetet i Europa.

Utöver kulturens hälsofrämjande effekter lyfter rapporten kulturens betydelse för behandling av
psykisk och fysisk ohälsa. Här kan du läsa mer om WHOs rapport.

 

Read more

Hälsa är bland det viktigaste vi människor har. När den sviktar förlorar mycket annat sin mening samtidigt förlorar vi också en del av vår kraft och vår frihet. Därför ser jag hälsa som en central frihetsfråga.

Nu presenterar jag ett nytt liberalt initiativ: Hälsa för frihet! Ambitionen är att samla kunskap och idéer för att utveckla en modern reformagenda för att stärka människors frihet genom hälsa i hela landet.

I Sverige har vi på många sätt en god folkhälsa, men det finns uppenbara problem som behöver mötas med moderna, liberala reformer. Segeregationen och ohälsan går hand i hand. Det behövs kraftfulla insatser i områden där hälsan är som sämst. Den psykiska ohälsan är alarmerande. Idag är det den vanligaste sjukskrivningsorsaken och vi ser att problemen finns redan i unga åldrar. Svenska barn rör sig för lite och barnfetman är ett stort bekymmer. Den ofrivilliga ensamheten är ett allvarligt problem som både skadar livskvaliteten och starkt bidrar till ohälsa. Listan över hälsoutmaningarna kan tyvärr köras lång.

Hälsa är personligt. Vi bestämmer själva hur vi ska leva våra liv. Och vi får ta ansvar för de val av livsstil vi gör, samtidigt påverkas människors hälsa av många yttre faktorer. För oss liberaler är den personliga friheten kärnvärdet framför andra. Hur bedriver man då en liberal politik för hälsa?

Hälsa bygger på egna livsval – men också på en mängd andra faktorer, medfödda och i vår omgivning. Vilka förutsättningar får vi för hälsa i vårt arv, i vår uppväxt och i vår miljö? Hur kan vi förbättra dem? Goda förutsättningar för hälsa kräver ett liberalt svar.

Har alla personer lika goda förutsättningar för hälsa? Svaret är som vi vet nej. En jämlik hälsa kräver ett liberalt svar.

Får den som söker hjälp för ohälsa också hjälp till hälsa? Fungerar hälso- och sjukvården hälsofrämjande? Gör vi allt för att upptäcka ohälsa i tid? Förebyggande och hälsofrämjande arbete kräver ett liberalt svar.

Är det enkelt att göra de kloka livsvalen som främjar ens hälsa, eller är det krångligt och dyrt? Görs åtgärderna för hälsa där de gör störst nytta – också utanför hälso- och sjukvården? Ett samhälle byggt för hälsa kräver ett liberalt svar.

Är kostnaderna för ohälsan lätt att bära, mänskligt och ekonomiskt? Även här är svaret nej. Hälsoekonomi – på både individuell och samhällelig nivå – kräver liberala svar.

Finns rätt kunskap om hälsa och livsstil, eller råder förvirring kring motstridiga budskap och falska nyheter? Att sprida kunskap om hälsa, och rusta människor med kunskap, kräver ett liberalt svar.

Värderar vi psyket på samma nivå som det fysiska måendet? Finns samma kunskap och stöd när det är själen, istället för kroppen, som gör ont? Psykisk hälsa för alla åldrar kräver liberala svar.

Det allra viktigaste budskapet för liberaler är dock: Hälsa stärker friheten för människor. Ohälsa begränsar vår frihet och förmåga. Att denna ofrihet drabbar så ojämlikt är något vi liberaler aldrig kan acceptera; vi måste se det glömda Sverige, som märks i ohälsosamma levnadsvanor, sjukdomsstatistik och dödlighet. Var och en ska ha verktygen och utrymmet att göra kloka val. Var och en ska ha möjlighet att leva ett liv med så god hälsa som möjligt utifrån just sina förutsättningar.

För liberaler är två principer viktiga: Respektera individens frihet. Och utgå från aktuell kunskap. Våra förslag ska värna människors integritet och utgå från vetenskap. Det finns anledning till framtidstro – också en viktig liberal egenskap. Digitalisering och forskningens framsteg ger oss ständigt nya verktyg. En liberal politik för hälsa ska vara fri från pekpinnar och full av modernitet.

Vi behöver ett program för hälsa för hela Sverige. Hälsa som ökar människors frihet. 

Läs gärna en artikel i Svd Där jag berättar mer om initiativet.

Read more

Snart är det premiär för min nya podd. Jag kommer att samtala med flera intressanta och kunniga personer i höstens avsnitt.

I första avsnittet möter jag Barbro Westerholm. Hon har haft ett finger med i spelet i många avgörande skeenden inom hälsa och vård under ett halvt sekel. Och ofta har hon varit på rätt ställe i rätt ögonblick för att kunna påverka utvecklingen. Det började på 60-talet med neurosedynskandalen, men ännu är hon inte i mål. Politik är ett maratonlopp brukar hon säga. Och Barbro Westerholm fortsätter framåt.

Den 15 november är det premiär. Hoppas du vill lyssna.

Read more

Snart ökar möjligheterna för arbetspendlare att ta båten. Det har den blågröna koalition i Region Stockholm enats om, och Liberalerna kan bocka av vallöftet om fler pendelbåtar i regionen.

Den första nya pendelbåtlinjen, som planeras till hösten 2020, ska gå från Rindö i Vaxholm via Ramsö, Tynningö, Vaxön, Lidingö och Nacka till Stockholm. Längre fram kommer en linje att gå från Ålstäket i Värmdö via Nacka till Stockholm och beräknas starta våren 2022.

Pendelbåtarna kommer ingå i SL-trafiken. Vi börjar med linjerna på försök under två års tid för att se att allt funkar bra, sen finns alla möjligheter att permanenta.

Med kollektivtrafik på vatten kan restiderna kortas och vägarna på land avlastas. Bra för både människor och miljö.

På filmen ser ni mig och Sigrid Rydell Johnson njuta av en båttur.

 

Read more

Sjukhus är viktiga platser. Liv och död, oro, glädje, hopp och sorg. Vård, lindring och bot. Existentiellt. En sådan plats behöver gestaltas med omsorg. Konsten spelar en stor och viktigt roll för att skapa en värdig vårdmiljö för patienter och anhöriga. Och en kreativ och professionell miljö för medarbetare, studenter och forskare.

På Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en lång rad framstående konstnärer fått sätta sin prägel. Här kan du läsa mer om konsten på Karolinska i Solna.

När sjukhuset invigdes i hedrande närvaro av kungen och drottningen hölls ceremonin i den stora entréhallen där Stenbrottet av Andreas Eriksson har en central placering. En fantastisk målning, tycker jag.

 

Konst har en viktig plats i det nya sjukhuset

 

Rum för stillhet är en plats för stillhet och bön dit är alla välkomna oavsett religiös åskådning. Vackert!

Read more

Det var en tuff valdebatt där tonläget kring sjukvården ibland var väldigt högt. Och i fullmäktige har det fortsatt i samma anda i eftervalsdebatten. Socialdemokraterna på ena sidan och den blågröna koalitionen på andra sidan. Ofta har det handlat om resurserna till vården där oppositionen talat starkt för mer pengar till vården.

Men nu när det är vardag och den vanliga, lite gnetiga ordningen med budgetberedning visar det sig att skillnaden mellan majoritetens förslag om vården och Socialdemokraternas är 75 miljoner kronor, på en budget som totalt omsluter mer än 100 miljarder. Socialdemokraterna vill spara 75 miljoner kronor på hälso- och sjukvårdsnämndens budget jämfört med vad majoriteten föreslår.

Inom vårdbudgeten flyttar de däremot runt pengar. 400 miljoner ska tas från den öppna specialistvården som drivs i form av vårdval, där patienter får välja vilken vårdgivare de önskar gå till när de har behov av vård. Denna valfrihet har stört Socialdemokraterna länge och nu vill de alltså klippa till. Men det är förstås inte valfriheten som kostar pengar, det är vården. Det kan till exempel vara gynekologer, som Socialdemokraterna tidigare föreslagit inte lägre ska erbjudas med vårdval. Om man drar ner på specialistvård utanför sjukhusen så måste man räkna med att patienterna som har behov av vården kommer till sjukhusen istället. Det är svårt att se vad vi skulle vinna med det.

Snart är det dags för fullmäktige att besluta om budgeten. Det kommer att bli en intressant debatt, tror jag. Ideologiskt om valfrihet och patientens ställning i vården. Och säkert också om pengar, men där är som sagt skillnaden minimal, vilket säkert inte hindrar att retoriken blir hård.

Här hittar du partiernas budgetförslag för Region Stockholm.

Read more