Patienter i Uppsala får tillgång till journaler

Under 2012 kommer patienterna i Uppsala län att få tillgång till sina journaler via en ny e-tjänst. Landstinget i Uppsala blir först i Sverige med en sådan tjänst, och Folkpartiet har varit drivande.

Min landstingsrådskollega Ludvig Larsson (FP) säger att ”vi går mot en utveckling där patienterna engagerar sig allt mer i sin egen hälsa. Man vill komplettera vad doktorn säger med egen information och ta reda på mer om diagnoser och behandlingsmetoder. Därför är det naturligt att många också vill se vad det står i journalerna.”

Även för Folkpartiet i Stockholms läns landsting är e-hälsa ett prioriterat område. Vi vill att varje patient ska kunna ha tillgång till sin egen medicinska information via ett säkert system på nätet. Det är också bra för vården om all medicinsk information finns samlad, men det är viktigt att patienten själv kan bestämma vem som får tillgång till ens journalinformation. På kortare sikt arbetar vi för att utveckla fler praktiska, användarvänliga e-tjänster för att underlätta för patienterna och vårdpersonalen.

Vi ska naturligtvis ta del av de erfarenheter man får i Uppsala, och vi i Folkpartiet kommer jobba för att även Stockholms patienter snart ska få makt över sina journaler!

Även Birgitta Rydberg bloggar om detta. Se även vad Vårdfokus skriver.

4 Comments, RSS

 1. andreashager 15 februari, 2012 @ 10:32

  Hur ser du på detta ur ett arbetsplatsperspektiv? Jfr Ingen samverkan inför journalprojekt i Uppsala
  http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=17804. När jag jobbade med Din journal på nätet insåg vi hur otroligt känsligt det är för vårdpersonalen. Jag har ett patientperspektiv på mitt engagemang, men vi som lever i ständig relation med vården är också otroligt beroende av att personalen har det bra. ”Makt över sina journaler” kanske inte är någon lyckad formulering? Kanske bättre ”makt över sin egen situation” eller ”makt över sin egen information”. Journalen är ju personalens arbetsredskap (det är också utgångspunkten i lagen. Hur tänker du?

 2. Anna Starbrink 16 februari, 2012 @ 12:32

  Hej,
  patientjournalerna och de sammanhållna journalsystemen bidrar i hög grad till ökad patientsäkerhet. Samtidigt skapar de it-baserade systemen möjligheter att ge patienterna ökad insyn och kontroll över sin medicinska information, vilket vi i grunden tycker är bra, ur ett integritetsperspektiv. När det gäller ordvalet ”makt över journalen” så är det förstås den medicinska informationen som avses. Jag tror ändå att ”journal” är ett begrepp som är mer välbekant och lättförståeligt för de flesta patienter och invånare.

  Läs gärna vad Birgitta Rydberg och jag skrivit om ”eget rum på nätet” på SvD Brännpunkt: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt_6361854.svd

  Med vänlig hälsning
  Anna Starbrink

  • andreashager 16 februari, 2012 @ 10:22

   Tack, jag är helt med. Att vi patienter (jag är patientpappa) förstår det är nog sant. Bara det att läkarkåren blir så upprörd och arg. Och det är synd, för vi behöver en glad och inspirerad läkarkår som för journalen åt oss.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*