Psykiatrisk akutbil invigd

I förra veckan fick jag den högtidliga möjligheten att klippa bandet och därmed inviga det senaste inslaget i en allt modernare psykiatri som sätter patienten i fokus.

Med den nya bilen och den kompetens som bemannar den kommer patienter i akut psykiatriskt nöd, excempelvis vid självmordsrisk, att kunna få möta vårdkompetens istället för poliser som hittills varit fallet. Visst har polisen många gånger gjort fina insatser och även i framtden kommer deras kompetens och resurser att behövas. Men den nya psykiatriska akutmobiliteten – PAM – kan bidra till att förbättra omhändertagandet och minska stigmatiseringen.

Läs mer: Vårdfokus, tidigare inlägg om PAM