Sjukvård på Gotland

Jag tillbringade ett par dagar på Gotland i veckan som gick. Anledningen till detta var att Samverkansnämnden Stockholm-Gotland sammanträdde och jag är ledamot av nämnden. Aviskten med vår nämnd är att samarbeta kring sjukvård. På mötet diskuterade vi bland annat cancervården och vi fick bra information om vilka utmaningar gotlänningarna står inför och om vilka vårdvalsområden som är aktuella i Stockholm.

En säng som väntar på nästa dialyspatient på Visbylasarett

Vi fick också möjlighet att se Visbys fina sjukhus och besöka  Som dialys- och njurpatient kan man glädas  åt en trevlig miljö och en hänförande utsikt när man kommer till sjukhuset för behandling. Företaget Diaverum driver dialys- och njurenheten på Visby lasarett i privat regi och de hyr lokalerna av Gotlands kommun.

Dialýsapparat som filtrerar blodet och räddar liv på njursjuka.

Vårdavdelningen för strokepatienter hade enkelrum med obeskrivligt vacker utsikt över havet. Tyvärr har jag ingen bild på detta.