Skärgården

Idag sätter FP igång sommarens skärgårdskampanj. På skärgårdsbåtar, Djurgårdsfärjorna och ångbåtarna finns Folkpartiets budskap om en levande skärgård och stadens skönhet.

Läs mer här: Rasmus Jonlund , Lotta Edholm, Mark Klamberg