Södertälje får toppmodernt sjukhus

Nya Södertälje sjukhus. Bild: Grontmij Arkitektur

Södertälje sjukhus byggs om och blir en toppmodern anläggning som lever upp till framtidens krav på bra vårdmiljöer med enkelrum för patienterna. 20 nya vårdplatser tillförs sjukhuset. Det blir också ett lyft för personalen genom att dagens briststande arbetsmiljö byggs bort. Inom en snar framtid kommer genomförandebeslutet att fattas i landstingsfullmäktige.

Landstinget satsar 1,2 miljarder kronor på den nya byggnaden för akutmottagning och operationer, inklusive en ny operationssal, och upprustade vårdavdelningar. Med det förslag som nu ligger ges också möjligheter att i framtiden fortsätta utveckla sjukhuset och bygga ut med i flera etapper om behovet finns.

Ny sjukhusbyggnad på gång i Södertälje.

Ny sjukhusbyggnad på gång i Södertälje.

Södertälje sjukhus är viktigt för Södertäljeborna och södra länet. Södertälje med stora viktiga arbetsplatser, stora kommunikationsleder på väg och järnväg, och en växande befolkning behöver ett akutsjukhus. Med den investering vi beslutar om i vår kommer vi att säkra vården för Södertäljeborna och alla andra som behöver sjukhuset. Södertälje sjukhus blir ett mångfasetterat sjukhus, både akutsjukhus och ett sjukhus med mycket öppenvård och planerad vård, nära invånarna. Dygnet runt-öppen akut, geriatrik och psykiatri är alla viktiga delar. I framtiden kommer patienter från andra håll också kunna söka sig till och få bra vård för olika planerade ingrepp i Södertälje.

Jag ser det som en helt central fråga att skapa bra vårdmiljöer för såväl patienter som personal när vi skapar framtidens hälso- och sjukvård. Det innebär att omsorg måste läggas vid såväl arkitektur, färger, konst och mycket annat.

Vill du veta mer så kan du titta på programhandlingen:Utveckling av Södertälje Sjukhus Programhandling 2012-12-05

Läs mer i Länstidningen

2 Comments, RSS

  1. Erik Werner 1 februari, 2013 @ 10:39

    Fint initiativ att lägga ut handlingarna här, och en välkommen nyhet för Södertälje.

    Vad sker med den vidare arkitektoniska utformningen? Det som visas här håller ju väldigt medioker kvalitet, kanske lite dålig till och med. Jag utgår från att detta är en lösning som ska ligga där under en väldigt lång tid och det vore väl önskvärt om det tillförde staden andra kvaliteter än de rent funktionella? Finns det till exempel en tanke bakom att sjukhuset visolerar sig från staden med en sluten, envåningsvolym mot Erik Dahlbergs väg, eller varför huvudentrén inte markeras bättre än vad den görs i nuvarande, nästan undangömda läge?

  2. Pingback/Trackback

    12 februari, 2013 @ 09:02 Svara

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*