Sökes: 420 000 nya medarbetare…

Sveriges Kommuner och Landsting har presenterat sin nya prognos över kompetensbehovet i välfärdssektorn den närmaste åren. Sökes: 420 000 nya medarbetare – förskollärare, tekniker, undersköeterskor, sjuksköterskor osv 

Det är bara att konstatera att vård- och omsorgssektorn är en framtidsbransch. I dag arbetar 223 000 personer inom hälso- och sjukvården i Sverige. 62 000 av dessa uppnår pensionsålder inom den närmaste tioårsperioden. Samtidigt ökar efterfrågan på vård när befolkningen blir äldre vilket leder till att antalet anställda behöver öka. Sammantaget innebär det ett rekryteringsbehov på 81 000 personer de närmaste åren i landet.  

Detta stora rekryteringsbehov gäller inte minst här i Stockholms län. Dels har vi också en hel del pensionsavgångar framför oss och den kompetens som då försvinner måste förstås ersättas. Dessutom växer regionen så det knakar och det gör också att fler behöver ha tillgång till sjukvården.

SKL menar att för landet som helhet finns det i antal största rekryteringsbehoven bland sjuksköterskor och undersköterskor – 24 000 vardera. 11 000 läkare beräknas behövas. Även om behoven i antal är stora bedöms tillgången på grundutbildade sjuksköterskor och läkare vara i balans med efterfrågan under perioden. Jag är inte övertygad om att balansen här i Stockholmstrakten är så god att vi plättlätt löser kompetensförsörjningen. Det krävs nog en hel del åtgärder för att lyckas. Därför är jag glad för den satsning på ytterligare utbildningsplatser inom vården som regeringen aviserat och jag hoppas förstås att en stor del av dessa hamnar i Stockholmsområdet.

Läs gärna rapporten, bland annat finns en intervju med Stockholms läns landstings personaldirektör Maria Englund som kort beskriver hur vi ser på utmaningarna här hos oss.

SKL-rapporten hittar du här.