Ta tillvara utländska läkare

Idag berättade SVT:s Rapport om det orimliga förhållnadet att många invandrare med utländsk läkarexamen inte kommer i arbete i Sverige förrän efter flera år. Det är naturligtvis ett orimligt slöseri med människors kompetens. Genomsinttstiden är fyra år innan personerna får sina svenska läkarlegitimationer.

Att rekryta personer med utländsk läkarexamen som redan finns i Sverige är en av Stockholms läns landstings strategier för att klara kompetensförsörjningen. Stockholms läns landsting erbjuder personer med utländsk läkarutbildning praktik med ersättning enligt kollektivavtalet för läkarstudenter, samt handledarersättning till arbetsplatsen. Trycket är hårt, med sökande via Arbetsförmedlingen även från andra delar av Sverige. En genomgång av de 127 personer som gjorde provtjänstgöring i mellan oktober 2008 och september 2010, visar att 99 personer eller 78 procent kunde tjänstgöra som läkare efter sex månaders praktik, en del behöver lite ytterligare komplettering.

Såvitt jag vet är vi i dag det enda landsting som erbjuder handledd praktik med lön för personer med läkarlegitimation från länder utanför EU/EES-området. Nästan 4 av 5 kan tjänstgöra som läkare i Sverige efter praktiken. På detta sätt vill jag både säkra tillgången på duktiga läkare, och att slå ett slag för integrationen. Inget betyder mer för en lyckad integration än att människor kan ha ett jobb där de får använda hela sin kompetens för att försörja sig och känna att de bidrar till samhället. Det är ett stort slöseri för människor och hela samhället att duktiga läkare tvingas arbeta med annat än vad de har utbildning och kompetens för. För vården är det helt nödvändigt att kunna rekrytera kompetensen. Utan invandrare kollapsar vården.

Landsting och vårdgivare måste se till att praktikplatser finns, men staten måste omedelbart ta sitt ansvar för att svensk läkarlegitimering inte försenas av byråkratiska hinder. Att få sin legitimation på ett år borde inte vara ett undantag utan ett normalfall.

2 Comments, RSS

 1. Sandra 25 juli, 2011 @ 02:54

  Hej.
  Kan bäratta min egen historia.Läkarstudent, har avslutad termin 8,lässer i Ryssland,svensk medborgare.
  Har kommit till Örebro, (jag bor där),tänkte att göra praktik på sjukhus eller vårdcentral, inte som underläkare, utan som student som ska följa läkare, se hur ser ut läkare jobb,utrustning på sjukhus,o.s.v
  Jag sagt att jag behöver ingen student bostad ifall om dem har brist med det,
  utan till om med erbjöd att jag kan hlälpa med städning om det behövs helt gratis.
  Bara att dem ska låta mig göra praktik.Men svar var -nej, Arbetsförmedlingen i Örebro kunde inte hjälpa, Örebro universitet (student ansvarige för praktik så att dem kan ta emot bara studenter från Örebro och Linköping, och dem kan inte erbjuda mig nånting även till nästa år.När jag skrivet till Örebro kommun att få hjälp med praktik, svaret var att kontakta Örebro universitet igen, därifrån fick jag samma svar igen.Väldigt besviken och trött på byråkratiska hinder, och diskriminering, mot oss som läser utomlands, jag vill lära mig so mycket jag kan, för att bli en bra läkare, och det gör man genom information, genom att prata med andra läkare, men det får jag inte här hemma tyvärr.Det är många läkarstudenter som läser utomlands,varför det är så svart, omöjligt att hitta praktik i Sverige,Vad kan jag göra? vart kan jag Vända mig?Varför finns det ingen myndighet att vända till? Snart måste jag återvända och fortsätta studier igen,men det måste bli förendringar i systemet, Hjälp mig!
  Med vänlig hälsning
  Sandra Castelo

 2. Pingback/Trackback

  2 januari, 2012 @ 11:56 Svara

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*