patientsäkerhet

Jag har flera gånger tidigare skrivit om hur vi kan utveckla  teknikanvändandet för att stärka patienterna. Det gäller att utvecklingen går hand i hand med ett starkt skydd för patienternas integritet. Läs vad jag tidigare skrivit härhär och här

Idag skriver jag och min kollega Birgitta Rydberg på Brännpunkt på Svd.se att vi måste ge patienterna en starka ställning gentemot vården när det gäller makten över den egna journalen. Patienterna bör ges rätt att se vilka som tagit del av hennes journal. Det skulle bli ett effektivt grepp mot otillbörligt kikande i journalerna, tror jag.

Självklart måste viktigt patientinformation finnas tillgänglig för vården som ett centralt redskap. Men lika självklart måste vi säkerställa att patientens integritet skyddas. Reglerna säger också tydligt redan idag att obehöriga inte får ta del av journaler – men patienterna ges inga möjligheter att själva kontrollera detta. Tvärtom vägras patienter i dag på många håll att se vilken vårdpersonal som har tittat i deras journal – och det sker med lagstöd, med hänvisning till personalens integritet! Det är ett bakvänt resonemang.

Fler som bloggat: Birgitta Rydberg, Den hälosamme ekonommisten 

Read more

Landstingshuset

Idag presenterar Alliansen en stor satsning på vården i Stockholm. Framför oss ligger stora investeringar som kommer att göra att vi fyller behovet av 500 vårdplatser. Behovet av fler vårdplatser har jag skrivit om många gånger tidigare, t.ex. härhär och här. Det känns förstås riktigt bra att detta nu kan förverkligas.

Förutom mångmiljardinvesteringar i sjukvårdsstrukturen kommer flera andra viktiga åtgärder att göras. Bland annat ökar vi öppettiderna vid närakuterna, skapar nya patienthotell, utvecklar e-tjänster och kommunikationen om tillgänglighet. Den specialiserade rehabiliteringsvården kommer också att byggas och därmed stärker vi patientsäkerheten och vårdkedjan.

Läs vad vi i Alliansen skriver om detta på DN Debatt idag. Även SVT uppmärksammar detta.

Uppdatering: Dagens Medicin skriver också om statsningen. Läs även vad mina FP-kollegor Birgitta Rydberg och Hans Åberg skriver.

Read more

Lagrådet får nu förslaget till ny lag om patientsäkerhet på remiss. En proposition planeras under våren. Det är på tiden, tycker jag.

Många människor skadas i vården genom slarv eller felbedömningar av dem som arbetar eller genom bristande rutiner i verksamheterna. Detta leder naturligtvis till onödigt lidande för patienter och anhöriga och dessutom till stora onödiga kostnader. Hörde socialminister Göran Hägglund (KD) på radion och han nämnde siffran 6 miljarder kronor per år. Det är en enorm summa pengar som skulle kunna göra mycket bättre nytta i vården om de användes till vård med hög kvalitet.

Det måste bli mycket tydligare att medarbetarna i vården har ett ansvar för att utveckla sin kompetens och det måste vara tydligare att medarbetare i denna viktiga verksamhet måste hålla måttet, annars ska de inte ha sin legitimation. För patienter och anhöriga måste det bli enklare att framföra sina synpunkter och få sin sak prövad när de beskriver vad de varit med om.

Jag vill dessutom gå längre för att utveckla patientsäkerheten. Jag skulle gärna se ett system där den vårdgivare som slarvar och inte upprätthåller en hög kvalitet och säkerhet för patienterna får betala. Dels måste de förstås rätta till det som gick fel, men också ersätta patienter som till exempel missat inkomster då de varit sjukskrivna onödigt länge.

Det är viktigt att sätta ljus på brister. Bara genom att öppet redovisa kvalitetens brister kan de uppmärksammas och åtgärdas. Det är självklart jobbigt att få kritik, det tycker väl alla människor. Men det behövs en kultur där brister och synpunkter från patienter ses som ett viktigt verktyg i kvalitetsarbetet. När patienterna dessutom får alltstörre möjligheter att själva välja vård blir självklart god kvalitet en viktig konkurrensfaktor.

Ps. DN skriver om detta här.

Read more