SÖS

För några dagar sedan skrev jag om de oroande uppgifterna om inställningen till misshandlade kvinnor på Södersjukhusets akutmottagning. Se här.

Jag skrev då att ”jag har svårt att tro att sådana värderingar har så starkt fäste på Södersjukhusets akutmottagning. Om uppgifterna stämmer är det alarmerande”. Dessbättre var inte rapporteringen i media korrekt. Professor Maarit Castrén, som ligger bakom studien, har själv gått ut och klargjort att hon inte delar tolkningen som gjorts i media. Se här: SvD och Second opinion.

Påståendet som personalen fick ta ställning till var formulerat: ”kvinnans passiva personlighet utsätter henne för våld”. ”28 procent av personalen tycker att det kan vara en del av orsaken”, säger Maarit Castrén till SvD. Det är förstås inte samma sak som att ”det är kvinnans fel om hon blivit misshandlad”, som det först beskrevs i media. Ändå måste vi förstås ta problemet med våldsutsatta kvinnor på största allvar. Inte minst där man inte fullt ut lever upp till kraven på rutiner, dokumentation av skador och stöd till misshandlade kvinnor. 

 

Read more

Patientmaten på våra sjukhus har varit livligt omdebatterad men jag tror egentligen att vi är rätt överens över partigränserna om att maten ska vara god, nyttig och säker och att patienterna ska få en bra måltidsupplevelse. Mat är en viktig del i vården, och måltiderna borde vara höjdpunkter i patientens dag på sjukhuset. Därför vill jag nu göra en nystart och bygga vidare på det viktiga arbete som gjorts med en ny, bred måltidsutredning.

Det blir en av det viktiga frågor som jag tänker lägga kraft på under den närmaste tiden. Nu när det är dags för Södersjukhuset och SLSO, som driver landstingets geriatrik och psykiatri, att göra sina matupphandlingar så går vi ifrån de centrala lösningarna och låter dem i stället styra själva. De ska inte vara bundna av den tidigare kostutredningen. Varje verksamhet känner sina egna patienter bäst och jag tror att patienternas behov möts bäst med lokala lösningar.

Maten har fått en rättmätigt mer central betydelse i vården. Fokus har varit på näringsinnehåll och hygienkrav, på ökad flexibilitet och valfrihet. Det har behövts, men nu går vi vidare och ser till hela måltidsupplevelsen. Varje rätt varje dag behöver inte ha exakt rätt näringsvärde. I den nya måltidsutredningen ska en mängd aspekter belysas, från matinnehåll över miljöeffekter till individuella behov utifrån t.ex. ålder och olika kulturell bakgrund. Utredningen ska ta del av goda exempel i omvärlden, och behandla såväl förslagen om hälsokök som den nya måltidspolicyn som ska ersätta kostpolicyn.

Den nya måltidsutredningen ska utöver näring och säkerhet/hygien belysa maten och måltiden ur brett perspektiv, t.ex:

  • maten och tillbehören
  • miljön, stämningen och de mänskliga mötena kring måltiderna
  • valmöjligheter – vad och när man ska äta
  • individuella behov – traditioner, helger, kulturell bakgrund, ålder osv.
  • hälsokök och andra möjliga koncept
  • omvärldsbevakning, att lära av goda exempel.

DN skriver om detta idag, men jag tror enbart i papperstidningen.

Uppdatering: Nu har även SvD intervjuat mig och skrivit en artikel som du hittar här. ABC har också skrivit och gjort ett inslag cirka 2 min 15 sek in i morgonens sändningen 17 januari. Läs även vad Dagens Medicin skriver.

Read more