Uppgradera sjuksköterskorna – och undersköterskorna

Vårdförbundet har mitt fulla stöd när de argumenterar för att sjuksköterska är ett yrke som kräver högskoleutbildning. Men det betyder också att sjuksköterskornas arbetsuppgifter ska motsvara denna höga utbildningsnivå.

Det finns exempel på att sjuksköterskor kan ta över arbetsuppgifter som traditionellt sett utförts av läkare. Därför tycker jag också att man måste kunna diskutera hur andra yrkesgrupper ska kunna hjälpa sjuksköterskorna med vissa arbetsuppgifter. Det är resursslöseri att inte ge alla medarbetare i vården möjlighet att jobba på rätt kompetensnivå. Och det gäller såväl läkare och sjuksköterskor som undersköterskor.

Jag skriver mer om detta idag i en debattartikel i SVD.

11 Comments, RSS

 1. Johan 9 februari, 2013 @ 08:16

  Som sagt…Att karolinska inte lyckas rekrytera sjuksköterskor beror på deras personalpolitik. Att ersätta sjuksköterskor med okvalificerad arbetskraft eller låta sjuksköterskor göra läkarjobb får inte sjuksköterskorna att komma tillbaka

  • Peter 9 februari, 2013 @ 11:07

   Nej just det.
   Många politiker mörkar vad det egentliga
   problemet är och det är att man inte höjer lönerna.
   Vill Anna Starbrink se höjda löner?

 2. Gunnar Sandell 9 februari, 2013 @ 07:16

  Personal- och produktionslandstingsrådet har skrivit en artikel om vikten av att ha både rätt vårdnivå och kompetensnivå, möjligen även lönenivå. Bra åsikt! Vill gärna lägga till arbetsmiljö, arbetsbelastning. Vill gärna lägga till att det finns många fler yrkesgrupper än Anna nämner, vilka betyder mycket för patienterna. Vill gärna peka särskilt på de medicinska sekreterarna som har ansvarsfulla arbetsuppgifter och gör sitt i vårdprocesen. Vill gärna påpeka att bra datasystem stödjer vården. Vill gärna påpeka att det är obegripligt att landstinget håller på och delar sönder SLL IT! Varför? Ser fram emot kraftfulla insatser från landstingsrådens sida enligt Annas idéer, med några tillägg!
  Gunnar Sandell, 2:e vice ordförande Visions landstingsavdelning

 3. marie 10 februari, 2013 @ 05:07

  Hej Anna, Du har rätt i verenda stavelse i din debattartikel!
  Jag har arbetet 30 år som specialtutbildad sjuksköterska och bara hälften av den kompetens jag fått genom utbildning och erfarenhetsbaserad kunskap efterfrågas av arbetsgivare och det är ett stort resursslöseri ! I tex både England och USA har man en helt annan syn på sjuksköterskor och där gör många ssk det arbete som läkare gör här tex på akutmottagningar som du också nämner.
  Vill också betona det oerhört viktiga arbete undersköterskor gör och de borde också få mycket mer fortbildning och därefter kunna utföra vissa uppgifter tex undersökningar /behandlingar på olika mottagningar.
  Tack för din artikel Kämpa på !

  • Anette Wallén 10 mars, 2013 @ 07:24

   Helt rätt. Fler undersköterskor så att vi får tid att fokusera på det vi har utbildning för. Idag gör vi mycket som undersköterskor skulle kunna göra. Även om sjuksköterskor är omvårdnasansvariga så betyder det inte alltid att de måste utföra omvårdnaden rent praktiskt. Bra med olika yrkesgrupper som kan fokusera på olika saker. Sjuksköterskor behöver duktiga undersköterskor liksom läkare behöver samarbeta med duktiga sjuksköterskor.

 4. KRISTINA 11 februari, 2013 @ 10:50

  Mycket intressant inlägg! Finns stora möjligheter att utveckla sjuksköterskornas ansvarsområden,inte minst bland specialistsjuksköterskor. MEN då måste också lönesättningen utvecklas uppåt när ansvaret ökar. Sjukvården blir mer och mer komplicerad, och därav följer att utbildning , kompetens och ANSVAR måste öka, men detta måste också höja arbetsgivarens vilja till bättre lönespridning. En hel del arbetsuppgifter som nu utförs av sjuksköterskor i form av omvårdnad kan undersköterskor ta hand om och utveckla. Ett större ansvarsområde och en utbildning i paritet med detta borde vara utvecklande OCH därmed öka intresset för sjuksköterskeyrket. MEN arbetsgivarens ansvar och vilja för löneutveckling och övriga anställningsförhållanden som arbetsbelastning och arbetsstider måste diskuteras seriöst.

 5. Bob 11 februari, 2013 @ 10:28

  I Malmö får Sjuksköterskorna fungera som städare. När vi har MRSA, ESBL och andra multiresistenta bakterier så är det tex röntgensjuksköterskornas uppgift att svabba golv och utrustning. Inte att utnyttja deras tid och kompetens rätt precis. Men vården kanske behöver färre ssk med högre lön och fler billiga hjälpgrupper (vårdbiträder och usk).

  • Anette Wallén 10 mars, 2013 @ 07:33

   Jag håller med dig. Idag vågar många tyvärr inte säga detta. Då får man Vårdförbundet mot sig. Vårdförbundet jobbade för konvertering av underskötersketjänster till sjuksköterskor för många år sedan. Målet var fler medlemmar och förhoppningsvis ett starkare fack. Tyvärr blev allt bara till det sämre. Färre sjuksköterskor och fler hjälpgrupper tror jag skulle gynna arbetsförhållandena för alla. Undersköterskeutbildningen har haft hög kvalité och är en fantastiskt viktig yrkesgrupp som sjuksköterskor behöver.

 6. Pingback/Trackback

  12 februari, 2013 @ 09:02 Svara

 7. Pingback/Trackback

  30 april, 2013 @ 05:18 Svara

 8. Pingback/Trackback

  24 januari, 2014 @ 03:02 Svara

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*