Utveckla politik för äldre

Just nu kan alla intresserade gå in på fpstockholm.wordpress.com och vara med och påverka folkpartiet i Stockholms politik för äldres livskvalitet. Det är inget heltäckande äldreomsorgsprogram utan tar snarare fasta på att åren som läggs till livet ska vara trivsamma, stimulerande och trygga.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*