Utveckla politik för äldre

Just nu kan alla intresserade gå in på fpstockholm.wordpress.com och vara med och påverka folkpartiet i Stockholms politik för äldres livskvalitet. Det är inget heltäckande äldreomsorgsprogram utan tar snarare fasta på att åren som läggs till livet ska vara trivsamma, stimulerande och trygga.