Var med i idéarbetet

I Folkpartiet pågår för fullt ett omfattande idéarbete. Jag leder en arbetsgrupp kring hälso- och sjukvårdsfrågor. Jag är också med i en arbetsgrupp som leds av riksdagsledamoten och kulturpolitikern Christer Nylander. I den gruppen diskuterar vi ideologi och de utmaningar vi står inför i framtiden (som om inte alla idégrupper gör just detta…).

Alla kan vara med och bidra. Just nu finns en enkät som alla – inte bara medlemmar i folkpartiet – är välkomna att svara på. Gå in här. Frågorna kretsar kring framtidens utmaningar som vi har att möta med liberalismen som bärande idé.

För att baka ihop alla idéer till en sammanhållen helhet har partistyrelsen gett Christer Nylander i uppdrag att även leda arbetet med att skriva det nya partiprogrammet. Ett utmärkt val! 

Även om idéarbetet i högstas grad är framåtsyftande kan det ju vara intressant att blicka lite bakåt också. Partiprogrammet från 1934 hittar du här.