Vård ska ges med evidens

Vetenskap och beprövad erfarenhet är en grundläggande utgångspunkt när vi med skattemedel ska skapa tillgång till bra hälso- och sjukvård för befolkningen. Patienterna ska veta att den vård som erbjuds och/eller finansieras av landstinget ska ges utifrån detta. Och skattebetalarna ska veta att vi använder deras pengar med varsamhet och inte på metoder som vi inte vet har någon positiv effekt.

Liberalerna presenterar just nu en rad förslag för att utveckla hälso- och sjukvårdspolitiken. Som ett led i detta skriver jag i dag i Dagens Medicin om alternativmedicin, om Vidarkliniken och om två förslag som vi lanserar i vårt sjukvårdspolitiska program:

 • Hälso- och sjukvårdens patienter ska känna sig trygga i förvissningen om att de behandlingsmetoder som vården använder vilar på vetenskaplig grund. Lagstiftningen ska skärpas så att det blir tydligt att legitimationen är förknippad med ett ansvar för sitt agerande och att den behandling och de råd som vårdpersonalen ger ska vila på vetenskaplig grund, även utanför det dagliga arbetet i vården.

För några år sedan uppmärksammades att en läkare som ägnade fritiden åt healing och dessutom marknadsförde detta med hjälp av sin läkarlegitimation för att skänka lite seriositet till verksamheten.  Det var helt i enlighet med lagen. Men, som vi ser det, allt annat än lämpligt. Legitimation ger ett stort ansvar som förpliktigar.

 • Genom en stärkt patientlag ska psykiskt sköra personer skyddas från kvacksalveri och behandlingsmetoder som saknar vetenskaplig grund. Det finns flertalet terapier vid psykisk ohälsa som inte är grundade på vetenskap och som utövas av personer som inte har hälso- och sjukvårdens legitimationsyrken. Risken är stor att psykiskt instabila personer far illa och inte får adekvat behandling.

Det är oacceptabelt att jag eller du kan sätta upp en skylt på dörren och bjuda in sköra personer till exempelvis hemmasnickrad sorgeterapi. Därför vill vi skärpa patientsäkerhetslagen så att bara den som har ett av sjukvårdens legitimationsyrken får ge vård och behandling till personer med psykisk sjukdom.

Våra förslag ska diskuteras på Liberalernas landsmöte i november. Jag har gott hopp om att partiet ställer sig bakom dessa.

Alternativmedicin river upp starka känslor. När Stockholms läns landsting meddelande att vi inte tänkte förlänga ett avtal med antroposofiska Vidarkliniken därför att vi inte anser att de lever upp till kraven blev det startskottet på en intensiv debatt. En mailbombningskampanj startade och en medial granskning och diskussion tog fart. Ur mitt perspektiv har min uppfattning – att vård ska ges med evidens – stärkts under den här perioden.

One Comment, RSS

 1. Anna Bartsch 7 april, 2017 @ 05:21

  Dear Anna Starbrink,
  I have this story, many many women have this story. 💜
  Please share. So women do not have to have this Reacurring nightmare ! This must not continue. We must fight for our young girls and women around the world. 💕💕💕 Our politicians need to understand this around the world ! Whe need to stand up for this silent disease.

  I have had Pain from endometriosis all my life since i reached puberty. Pain for me thirty five years . Every twenty eight days on the dot!!! Yes every twenty eight days !!! 💕 when I was just twelve years old. Three days of pain Every month , yes every month! in my twenties , Two Weeks of Pain !! IN MY thirties, ever 28 days , Three weeks of pain ! yes three weeks, every twenty eight days! In my fortes , wheelchair and zimmer frame! This is not NORMAL ! But the healthcare system . Has to WAKE Up!!
  It works in the same way as cancer in the body , anthroposophy medicine , believe and they have treated me accordingly . This I think was my saving grace. 💜💜💜
  Six months later I got pregnant in 2013 after ten years of trying. January 2015 I gave my wheelchair and zimmer frame back. i had the best three years of bliss of ( including 18 months breast feeding )
  I have AWOken from very deep sleep. I Have come off all my pain killers up to morphine, and all the painkillers you can imagine. I have had massive dosages of mixed drugs and up to six times a year in Accident and emergency ( and once or twice a year in strange pain and infection, with no clue why and left on a surgical ward for three days in different parts of the body . )))

  In the last 10 years in sweden . I have recieved No disablity or sickness benifits as in 1996 when after a three year battle from 1993 – upto including 1996 the british state still thought it was normal to have a little pain as a girl or woman at there period time . Although I was incapciated I was payed through income support. ( For twenty year s male doctors would say buck up it is normally for a girl to have little pain, while your uterus is contacting simular, infact worse than childbirth for longer hours and hours and hours no break in between to regain strength! )) My pain had been toucherious . . .
  This was Wrong . Very very wrong . I am forty six now going on forty seven . I say This Is my Life! I want to Live , not a slow death , but Live .
  Please share because now I am awake ! I choose LiFE !

  ”We need to give Vidarklikinen the credit it deserves , trained doctors in skol medicine. Germany and England have intergrated medicine . Within England healthcare from four generations of the Royal Family approving and apply there royal warrants for Intergrated medicine. Intergrated medicine works on the whole body, not adding a ingredient with talcum powder . Would you eat large amount of talcum powered.????
  We already pay for our own medicine not on the high cost kort. Plus and skol medicines .
  We need a key to heal the whole body OUR bodies . ”

  We deserve to treat our bodies with respect and try to heal the whole body. Not to suppress it . To treat the cause not just the symtom …………..💜💕💕💕

  Thank you for your time. Have a lovely Easter 🌸
  yours sincerley
  Anna Bartsch

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*