Vårdval kapar köer

Idag har DN en ledare om vårdval och köer. Bland annat lyfts den fria etableringen fram som nyckeln till kapade köer. Jag håller med. Att låta vårdföretag etablera sig fritt kan snabbt ge resultat i form av kapade köer. Och att ge människor frihet att välja vem som ska ge dem vård ökar deras frihet och egenmakt. Därför är frågan om Vårdval och fri etableringsrätt en central fråga för folkpartiet. 

Jag tycker att den självklara utgångspunkten bör vara valfrihet för patienten och att vi politiskt bör pröva om det behövs undantag, snarare än som idag när normaltillståndet i Sverige är att man inte själv får välja och så finns det lite undantag där frihet råder. Självklart måste vi också lite på vårdens egen kraft och kreativitet att möta sina patienter utan att vi behöver organisera och administrera långa köer. 

Vem som ger vården kan inte längre få vara huvudfrågan. Istället borde alla som har kompetens och kraft att ge god vård få göra det. Det skulle förmodligen leda till en mix av privat och offentligt driven vård som är föränderlig över tiden. Det centrala bör vara vårdens kvalitet, patienternas tillgänglighet och att vi delar på  notan, genom skatten.

Birgitta Rydberg, FPs landstingsråd, pekar på goda resultat av Vårdval Stockholm i flera inlägg på sin blogg.

2 Comments, RSS

  1. Hörselnedsatt 22 februari, 2010 @ 08:05

    Det är väl jättebra att man gör något åt hörselvårdens köer. Det har ju varit problem med detta i flera år

  2. Anna Starbrink 22 februari, 2010 @ 09:42

    Ja, det är ju vad jag förstår, ett fantastiskt lyft för hela tillvaron att få den hjälp som finns och man behöver för sin hörsel. Märkligt att adminsitrativa hinder ska få göra processerna så långsamma. Nu hoppas jag på bättring!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*