Viktigt fortsätta arbetet mot antibiotikaresistens

Idag gör Smittskyddsinstitutets generaldirektör Johan Carlson och SKL:s vård- och omsorgschef Göran Stiernstedt ett viktigt inlägg på DN Debatt. Det handlar om antibiotikaresistenta bakterier, det vill säga bakterier som lärt sig att ”lura” antibiotikan så att den blir verkningslös. Riskerna för resistens ökar ju mer antibiotika vi skriver ut, och därför måste landstingen arbeta med att minska antalet antibiotikarecept. Risken är annars att vi står utan botemedel mot ganska enkla infektioner.

Handsprit – kan minska smittspridning. Bild: Opus Health Care

Stockholms läns landsting är ett av dem fem landsting som under perioden 2010–2011 lyckats minska antibiotikaförskrivningen. Det är ett steg i rätt riktning, men vi ligger fortfarande en bra bit från målet så minskningsarbetet måste fortsätta. Läkarna har naturligtvis ett stort ansvar, eftersom de skriver ut recepten. Men det finns saker vi alla kan göra för att förebygga. Ett exempel är att vara noga med handhygienen och använda handsprit, det är det bästa sättet att förebygga smitta. Man kan också tänka på att inte gå till jobbet när man är sjuk.

Min högst personliga erfarenhet från kontakter med primärvården är att man som förälder ibland erbjuds antibiotika till sina sjuka barn fast det kanske inte är helt nödvändigt. Som förälder problematiserar man nog inte ofta kring detta – man vill ju att barnen ska bli friska så snabbt som möjligt, och då blir inte ansvaret för den globala överförskrivningen av antibiotika första prioritet.

Smittskyddsinstitutet har gjort en informationsfilm om antibiotikaresistens, titta gärna på den: