Women in red – fokus på kvinnohjärtat!

1.6miljonetklubben för kvinnors hälsa kombinerar viktigt påverkansarbete och kunskapsspridning. Ikväll ordnar de gala för kvinnohjärtat – woman in red!

Jag hade den stora äran att få dela ut stipendium till hjärtläkaren Kasper Anderson som forskat om könsskillnader efter hård ansträngning i samband med Vasaloppet vad gäller rytmrubbningar och högt blodtryck.

Mycket roligt att Karolinska universitetssjukhusets Barbro Kjellström  också fick stipendium för sin forskning kring könsskillnader i hjärt-kärlvården.

Härlig kväll!