januari 01, 2022
Sjukvård & hälsa

500 miljoner kronor ytterligare till vården

Nu tillför vi i Region Stockholm 500 miljoner kronor extra till vården för att stärka vårdkapaciteten och hålla köerna nere. Satsningen kommer gå till både akutsjukhusen och den nära vården, inte minst vårdcentralerna, men också till exempel geriatriken och psykiatrin. Denna åtgärd är nödvändig med det smittläge vi nu befinner oss i, främst vad gäller…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

Rekord i vårdens e-tjänster

Digitaliseringen i vården går snabbt framåt. Under pandemin har olika e-tjänster verkligen slagit igenom och blivit en självklar del av många invånares vårdkontakter. Det kan handla om att läsa sin egen journal på nätet, att boka tider och andra enkla vårdärenden. Det underlättar verkligen vardagen för många av oss. Min kollega i regionpolitiken Amelie Tarschys…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

Begränsa regeringens makt att inskränka våra friheter – avbryt pandemilagen

Det är bra att Liberalerna i riksdagen vill begränsa den makt som pandemilagen givit regeringen. Lagen var en tillfällig åtgärd för att i ett akut skeende ge regeringen och dess myndigheter verktyg att bekämpa pandemin. Men nu är det är dags att riksdagen återtar ansvaret för åtgärder mot covid-19. Regeringen har trampat snett och statsministern…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

Aldrig mera besöksförbud. Vaccinera er!

Jag tjatar, och mitt budskap är viktigt. Smittspridningen ökar. Fler behöver sjukhusvård. Vaccinet fungerar. Vi ska aldrig mer tvinga äldre till isolering med besöksförbud. Smittspridningen fortsätter att öka och ännu fler vårdas nu på sjukhus med covid-19. Enligt senaste rapporten för Region Stockholm vårdas nu 243 personer på sjukhus, det är 67 fler än veckan…

Läs mer