juni 06, 2022
Sjukvård & hälsa

Höjd ersättning till förlossningsvården

Inom kort kommer Avtalsutskottet i Region Stockholm besluta att höja ersättningen till förlossningen ytterligare där en uppräkning kommer göras varje år efter kostnadsökningarna inom sjukvården. Samtidigt beslutas att ”Min Barnmorska” permanentas, och alla förlossningsverksamheter kan ansöka om att ha totalt 15 procent av sin kapacitet i vårdformen. En extra ersättning om 7400 kr utgår per…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

20 vårdplatser som underlättar för sjukhusen

Fler vårdplatser på geriatriska kliniker ska kunna användas för att avlasta akutsjukhusen. Totalt tillkommer upp till 20 vårdplatser kunna utnyttjas genom avtalen med nya kliniker. Det bestämde vi i hälso- och sjukvårdsnämnden i tisdags. – Våra sjukhus arbetar intensivt för att ge vård till patienter som väntat länge på operation – men det behövs fler…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

50-åriga män ska erbjudas testning för prostatacancer

Äntligen kommer män erbjudas testning för prostatacancer i Stockholm. Det är en efterlängtad insats för hälsan. 50 000 män som fyller 50 år mellan 2022 och 2024 kommer erbjudas organiserad prostatacancertestning med start i slutet av maj. Prostatacancer är den cancerform som drabbar flest svenskar varje år. Vi har länge sökt efter ett sätt att…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

Liberala reformer för en modern sjukvård

Fler vårdplatser. Starkare primärvård, Utbilda fler allmänläkare och specialistsjuksköterskor. Nationellt ansvar för IT-infrastruktur i vården för jämlik utveckling, och bort med den dyra digitala utomlänsvården. Tillsammans med Liberalernas partiledare Johan Pehrson, och sjukvårdspolitikerna Lina Nordquist och Malin Sjöberg Högrell lägger jag fram förslag för modern sjukvård. Svensk hälso- och sjukvård präglas av hög kompetens, engagerade…

Läs mer
Frihet måste försvaras Sjukvård & hälsa

Grundlagsskydda rätten till abort

Aborträtten är en frihet som måste försvaras. I USA kan den nationella aborträtten snart skrotas av högsta domstolen och därmed riskerar kvinnors frihet och självbestämmande att kraftigt minska. Kvinnors rätt att själv bestämma över sin kropp och sitt barnafödande kan inte tas för givet, inte heller i vårt land. Det är hög tid att stärka…

Läs mer