juli 07, 2024
Liberalerna

Sverige slarvar med barns rättigheter

Barns rättigheter tillvaratas inte på det sätt som de borde. Det finns stora brister inte minst när det gäller i asylprocessen. Barnombudsmannen har påtalat detta sedan länge, men ändå kvarstår problemen. Det är sorgligt och manar till handling. Jag och flera andra Liberaler motionerade till Liberalernas landsmöte för något år sedan om åtgärder för att…

Läs mer
Liberalerna

Försvarsutskottet

Jag har fått förtroendet att företräda Liberalerna i försvarsutskottet. Det känns som ett både roligt och ansvarstungt uppdrag. Sverige och Europa är i ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt läge som vi inte varit i närheten av sedan andra världskriget. Rysslands fruktansvärda anfallskrig mot Ukraina påverkar hela Europa på ett allvarligt sätt. På kort sikt är den…

Läs mer
Liberalerna

Liberal, borgerlig regering

Väldigt många är nyfikna på regeringsförhandlingarna. M-ledaren Ulf Kristersson har uppdraget att försöka bilda regering och Liberalerna är med i diskussionerna. Journalister och andra ställer förstås många frågor om detta, men just nu behöver vi föra samtalen internt i riksdagsgruppen och förstås mellan partiledarna. Men några rader om hur jag själv ser på läget kan…

Läs mer
Frihet måste försvaras Kultur Liberalerna

Demokratin behöver fria medier och public service

SD:s Björn Söder kritiserar att Willy Silberstein får beskriva sin välgrundade oro för växande antisemitism i spåren av SD:s valframgång. Söder säger på twitter att ”public service ska banne mig reformeras i grunden.” Det är allvarligt, från en lagstiftare, och särskilt från en aspirant på uppdraget som talman, rikets näst högsta funktion. Men dessbättre saknas…

Läs mer
Frihet måste försvaras Liberalerna Sjukvård & hälsa

Funktionsrätt – att få forma sitt eget liv

En liberal politik för människor med funktionsnedsättning innebär att skapa förutsättningar för att alla ska kunna forma sitt eget liv efter egen vilja. Det är en frihetsfråga. Vi har ett stort arbete framför oss för att Sverige ska bli ett fullt ut tillgängligt och inkluderande land där friheten är självklar för alla. Barn med funktionsnedsättning…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

Vården för våldtagna förstärks

Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset får ett utökat uppdrag att utbilda andra vårdgivare i omhändertagande av våldtäktsoffer. Samtidigt förstärks det psykologiska omhändertagandet på själva akutmottagningen på Södersjukhuset. Ekonomiskt utökas budgeten med 6 miljoner per år. De som utsätts för våldtäkt ska snabbt få ett bra omhändertagande, oavsett var man söker vård. Omhändertagandet omfattar såväl fysiskt…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

Bryt den ofrivilliga ensamheten.

Ofrivillig ensamhet är en plåga för många. Och den förfärliga pandemin har sannerligen gjort saken ännu värre för många fler. Jag vill se en nationell strategi mot social isolering där olika samhällssektorer som stadsplanering, vård och omsorg, kultur och civilsamhälle ingår. Liberalerna har tidigare presenterat rapporten ”Ingen ska behöva dö ensam – Liberala förslag för frihet…

Läs mer