februari 02, 2023
Sjukvård & hälsa

Vi behöver fler, inte färre som erbjuder bra vård

I förra veckan skrev min kollega Lina Nordqvist, oppositionslandstingsråd (L) i Uppsala, en viktig artikel om ett av de stora hoten mot vår moderna välfärd, vänsterns agg mot vinster. Vinsten är ägarens avkadtning på investerade pengar och möda. Vi vet att vi behöver fler aktörer som är med och utvecklar framtidens hälso- och sjukvård. Det är mycket märkligt att vänstern inte ser de fördelar som kommit av att fler aktörer vill vara med. Tyvärr vill de nog inte se utan ägnar sig istället åt skygglappspolitik.

För fem år sedan kom skrämmande rapporter om vanvård på äldreboenden – först privata, sedan även kommunala. Rapporterna ledde till en sund skärpning av tillsynen i äldrevården och till åtstramningar av storföretagens skatteplanering, men också till rykten om vanvård och slarv för att tjäna pengar och till en infekterad debatt om vinster i välfärden.

Det är bra och nödvändigt att offentlig och offentligt finansierad verksamhet granskas. Jag skulle inte önska att privata aktörer granskades mindre, men jag skulle önska att offentliga aktörer granskades lika hårt. Vi vet att fler av de saker privata aktörer anklagats för förekommit hos offentliga aktörer. Vi vet också att brukaren av omsorgen eller vården ofta anser att de privata utförarna är bättre. Istället för vänsterns ideologiska häxjakt på entreprenörer är det kanske dags att vi enas om att det viktiga för sjukvården inte är om någon tjänar pengar på den, utan om den är så bra den kan bli för de pengar vi alla satsar?

Kvalitet för patienten måste vara det viktiga. Vad vi måste motarbeta är därmed offentlig sektors förluster. Hur kan vi acceptera att det offentliga skapar lika och ibland sämre nytta med samma resurser än vad en privat aktör gör? Att acceptera det är varken bra för patienten eller skattebetaleren. När sjukvård bedrivs på fel sätt så slukar den pengar utan att patienterna får bättre vård, och ofta på bekostnad av medarbetarnas arbetsmiljö.

Om jag får god vård är jag ointresserad av om någon får kronor över på banken. Om kronorna däremot försvinner i ett svart hål av dålig organisation, vårdköer och brist på strategiskt säkerhetsarbete är jag bekymrad. Jag hoppas att även regeringen drar den slutsatsen.

Att entreprenörer får ta ut vinst även i offentlig sektor har lett till att fler kvinnor ddriver företag, att vårdköer kortats och att mångfalden i hälso- och sjukvården ökat. Vänstern säger NEJ till vinster i vård och omsorg. Jag säger istället NEJ till vänster i välfärden.

Jag har semester nu men det kliar allt lite i fingrarna att få sätta igång arbetet igen och driva på för att ge fler möjlighet att bidra till vården. Jag hoppas att regeringens planer på att allvarligt försämra för de entreprenörer som så väl behövs i vår gemensamma välfärd. Och at vi därmed alls istället kan fokusera på framtidens hälso- och sjukvård och att skapa kvalitet för patienten.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823