maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

120 miljoner till förlossningsvården

Stockholm och Sverige har bland den säkraste förlossningsvården i världen. Men inte minst den gångna sommarens situation bekräftar att en hel del behöver göras, för att göra förlossningsvården ännu tryggare för de blivande föräldrarna och mindre ansträngd för personalen.

Vi har under en längre tid analyserat vad som kan och bör göras. I detta kontinuerliga arbete för en trygg förlossningsvård presenterade jag och mina Allianskollegor idag ett paket av åtgärder.

Den ekonomiska ersättningen är en viktig del där vi undersökt behoven och fört en dialog med förlossningsklinikerna om vad som krävs för att kunna säkra och öka kapaciteten på kort och lång sikt.

Den ekonomiska ersättningen till förlossningsklinikerna höjs i två steg till totalt 120 miljoner kronor (helårseffekt). Den första höjningen på 5 % träder i kraft redan i oktober.

Kapaciteten och tillgängligheten ska öka samtidigt som föräldrarnas valmöjligheter värnas. Cheferna på förlossningsklinikerna avgör hur resurserna ska användas men en nyckelfråga som alla talar om är att kunna öka grundbemanningen av barnmorskor och läkare vilket klinikerna säger sig kunna göra.

Alla blivande föräldrar, alla nyfödda och alla som arbetar i förlossningsvården ska känna att den är trygg och säker. En god vårdmiljö och en bra arbetsplats. Mer fakta nedan!

Detta bildspel kräver JavaScript.

En helhetslösning för en trygg förlossningsvård

Alliansen lägger fram paket för en trygg förlossningsvård: högre ersättning för ökad kapacitet och utvecklade vårdkedjor

I det kontinuerliga arbetet för en trygg förlossningsvård presenterar Alliansen idag ett paket av åtgärder. Kapaciteten och tillgängligheten ska öka samtidigt som föräldrarnas valmöjligheter värnas. Den ekonomiska ersättningen till förlossningsklinikerna höjs i två steg med totalt 120 miljoner kronor per år. Den första höjningen på 5 procent träder i kraft redan i oktober.

Höjd ersättning

Ersättningshöjningen syftar till att verksamheterna ska få utrymme att öka sin grundbemanning och därigenom skapa arbetsro. Det ska också bidra till att framförallt barnmorskornas lönenivåer kan utvecklas mer utifrån erfarenhet, kompetens och prestation. Genom en ersättningshöjning i två steg kan kapacitetsökningen ske successivt och landstinget som beställare har möjlighet att noga följa upp hur verksamheterna lyckas med att åstadkomma de avsedda förstärkningarna.

Ersättningen till förlossningsklinikerna föreslås höjas med 5 procent från 1 oktober 2017 och med ytterligare 5 procent från 1 maj 2018.

 Ökad tillgänglighet

Alliansen i SLL vill öka förlossningsverksamheternas tillgänglighet. Det handlar om kommunikationen med blivande föräldrar och övriga delar av vårdkedjan. Vi ser också att förlossningsverksamheterna behöver stöd för sin rekrytering av nya medarbetare.

 Utveckla nya vårdorganisationer

Valen som patienter kan göra inom förlossningsvården behöver bli fler. Professionen uppmuntras att med en utökad kapacitet verka för att, med bibehållen hög kvalitet och patientsäkerhet, utveckla olika former av organisation för vården. Det kan till exempel handla om ett närmre samarbete mellan förlossningsverksamheten och mödravården.

 Fakta och bakgrund

I förlossningsplanen för 2017-2024 utökas på kort sikt förlossningsvården på Karolinska Huddinge samt Södersjukhuset. På längre sikt kommer den nya förlossningskliniken på S:t Görans sjukhus medföra en viss överkapacitet inom förlossningsvården.

Satsningar har också gjorts kring utbildning för att minska förlossningsskador, bättre vägledning och information till föräldrarna, och introduktion för barnmorskor där nyanställda nyutexaminerade får ”gå bredvid” en erfaren barnmorska under de första månaderna på jobbet.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821