september 09, 2023
Jämställdhet

Könsstympning måste stoppas

Idag på internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning vill jag lyfta denna livsviktiga fråga. Varje år könsstympas omkring 3,9 miljoner flickor världen över. Många traumatiseras livet ut, andra överlever inte övergreppet.

Könsstympningen måste stoppas med rätt metoder:

– Mer klarspråk till föräldrar och andra vuxna kring barnen i riskzonen kring könsstympning som ett allvarligt brott som vi aldrig accepterar.

– Tydligt besked till flickorna att detta inte är något de ska funna sig i och därför bör de söka hjälp. Här har skolan, fritidsverksamheter och annat en central roll.

– Såväl polis som socialtjänst behöver utveckla sitt arbete mot dessa övergrepp.

– Skolhälsovården skaffa sig kunskaper och genomtänkta metoder för att förebygga könsstympning.

 

Jag är mycket stolt över Amel-mottagningen på Södersjukhuset där kvinnor som utsatts för könsstympning hjälp. Mottagningen är unik i landet och gör fantastiska insatser. Här kan ni läsa mer.

Vi måste tala högt om könsstympning och fortsätta ta problematiken på allra störa allvar.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823