oktober 10, 2023
Plåster
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

150 miljoner kronor för bättre arbetsmiljö

Jag har tagit initiativ till att landstinget ska göra en stor satsning på arbetsmiljön. Det blir en treårig satsning på att förbättra arbetsmiljön i vården. 50 miljoner om året 2014–2016 ska förbättra arbetsmiljön inför och under de omfattande investeringarna och ombyggnaderna på länets sjukhus.

Framtidens vård handlar också om en god arbetsmiljö. Våra rekordstora investeringar på 42 miljarder i nya och ombyggda sjukhus kommer att göra den fysiska arbetsmiljön avsevärt bättre – men vi vill och behöver öka insatserna för att förbättra arbetsmiljön innan de nya lokalerna är klara.

När vi frågar våra medarbetare i våra årliga medarbetarenkäter ser vi att resultaten förbättras och att landstinget upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Alla verksamheter har också ett aktivt arbetsmiljöarbete. Men vi har utmaningar med både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. De stora ombyggnationer och andra förändringar som vi nu står inför kommer också att innebära en extra utmaning.

Vår särskilda treårssatsning ska förstärka vårt ordinarie arbetsmiljöarbete. Medarbetare ska själva kunna komma med initiativ och satsningarna ska ske i dialog med de lokala fackliga representanterna. Vi ger nu i uppdrag till landstingsdirektören att tillsammans med våra vårdverksamheter och fackliga företrädare utarbeta kriterier för hur dessa nya pengar ska kunna sökas. Förberedelserna börjar så snart som möjligt så att de första insatserna kan starta redan i januari.

SvD.se uppmärksammar satsningen.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823