september 09, 2023
Kollektivtrafik

17-miljarderspaket till utbyggd tunnelbana

Tunnelbana till Nya Karolinska, Barkarby, Nacka och blå linje till Hagsätra är förslagen i det nya Stockholmspaket som presenterats idag. Tyvärr saknas en viktig del: tunnelbana till Täby.

2013 års Stockholmsförhandling, som leds av förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, lägger idag fram sina tankar om fler bostäder och utbyggd kollektivtrafik i Stockholms län på DN Stockholmsdebatt.

Folkpartiet har länge förespråkat utbyggd spårtrafik – både tunnelbana och spårväg – och för drygt ett år sedan tog vi ställning för att tunnelbana till Nacka bör vara en prioriterad satsning. Detta har också varit ett ingångsvärde i Stockholmsförhandlingen, som nu även föreslår tunnelbana till Solna/Nya Karolinska och Barkarby samt att tunnelbanans Hagsätragren avgrenas och blir en del av den blå linjen. Folkpartiet tycker förslaget är en bra utgångspunkt för fortsatta diskussioner. Vi vill dock inte stänga dörren för en spårvägslösning till Nya Karolinska; det skulle sannolikt bli billigare än en tunnelbana och därmed frigöra resurser för andra angelägna satsningar.

Detta ”Stockholmspaket” kommer att kosta ungefär 17 miljarder kronor och förutsätter att både stat, kommuner, landstinget och privata aktörer är med och finansierar. Nu ska förhandlingar mellan parterna påbörjas, och förhandlingspersonerna räknar med att byggandet kan komma igång redan 2016 om förhandlingarna faller väl ut.

Från Folkpartiets sida välkomnar vi att planerna på utbyggd tunnelbana nu blivit mer konkreta. Dock saknar vi en viktig länk: tunnelbana till Täby. I nordöstra Stockholms län sker en kraftig utbyggnad och där finns möjlighet till många nya bostäder. Roslagsbanan byggs ut för fullt men dess kapacitet kommer sannolikt inte att räcka i framtiden när Täby och andra kommuner expanderar.

Detta är en del av länet där många tar bilen till jobbet, och om vi ska kunna ändra på det måste det finnas bra förbindelser till centrala Stockholm. En förlängning av röda linjen till Täby skulle kunna bidra till detta.

Även min kollega Birgitta Rydberg bloggar. Se även Stockholmsförhandlingens hemsida.

ppdatering: DN skriver om FPs förslag om t-bana till Täby.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823