september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

2,1 miljarder kronor mer till vården

Alliansstyret presenter idag sin nya landstingsbudget. Den innebär en kraftig förstärkning av hälso- och sjukvården, fortsatt utveckling av kollektivtrafiken och en upprustning av Stockholms konserthus. Folkpartiprofilen är tydlig.

Hälso- och sjukvården förstärks med 2,1 miljarder kronor och uppgår till totalt över 53 miljarder under 2015. Det är viktigt att varje krona användas effektivt. Arbetet med att förverkliga FHS – Framtidens hälso- och sjukvård är centralt. Vi behöver både öka kapaciteten med fler vårdplatser och ett bra utbud av primärvård och specialistvård utan för akutsjukhusen. Kompetensförsörjningen är förstås fortsatt en central fråga och lönesatsningen på specialistsjuksköterskor fortsätter liksom arbetsmiljölyftet. Naturligtvis är kvaliteten och inte minst bemötandet i vården också oerhört angelägna utvecklingsområden.

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och är idag den största sjukskrivningsgrunden. Därför lyfter vi fram vikten av tidiga insatser med förebyggande åtgärder. Första linjens psykiatri innebär att vi stärker det psykosociala och psykiatriska inslaget i primärvården. Nu vill vi äntligen se fler psykologer på vårdcentraler och husläkarmottagningar.

Valfriheten ska värnas. Vi står emot regeringens vänstersväng där de försöker stoppa utvecklingen och ställa tillbaka klockan när det gäller mångfald och valfrihet i vården. I Stockholm går vi i motsatt riktning. Antalet vårdval ska fortsätta utökas och användas på alla områden där det är lämpligt. Det innebär också att mer vård löpande förs ut från de stora akutsjukhusen, i de fall man inte behöver akutsjukhusens höga nivå av medicinska resurser. Ett exempel på ett nytt område för vårdval som ska utredas är IVF-behandling mot barnlöshet. Ersättningssystem ska ses över och utvecklas för att hela tiden skapa största möjliga nytta för patienten. Värdebaserade ersättningssystem, där resultatet av en behandling och även patientens upplevelse vägs in, är något vi vill fortsätta utveckla på fler områden.

Jag återkommer med mer från alliansbudgeten för landstinget 2015. Det finns en hel del att berätta om trafik och kultur, bland mycket annat.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823