43 nya tjänster för ST-läkare

Med en växande befolkning, fler äldre och förestående pensionsavgångar behöver vi fler läkare i framtiden. Då behövs det fler läkare. Därför tillsätter landstinget nu ett utökat antalet ST-tjänster för blivande specialistläkare. Totalt tillkommer 43 nya ST-tjänster tillkommer under 2011.

Utökningen sker framförallt inom allmänmedicin, geriatrik och psykiatri. Med runt 30.000 nya invånare i länet varje år, och ökande vårdbehov för våra äldre invånare och dessutom ett stort antal geriatriker som går i pension under de närmaste åren, behövs fler specialistläkare inom dessa områden i framtiden. Psykiatriker är också en nyckelgrupp men behoven finns på snart sagt alla områden och vi satsar brett.

Så här fördelas de extra ST-tjänsterna:

AllmänmedicinHSNf11
GeriatrikSLL Personal/HSNf7
PsykiatriSLSO vuxen-/barn-/rättspsykiatri – HSNf6
Medicinska njursjukdomarDanderyds sjukhus AB1
Karolinska1
UrologiSödersjukhuset AB1
Karolinska2
ReumatologiKarolinska2
HudKarolinska2
AllergologiKarolinska1
Södersjukhuset AB1
Bild och funktionKarolinska vuxen/barn2
Danderyds sjukhus AB1
Klinisk kemi2
PatologiKarolinska2
ÖgonS:t Erik1
Totalt antal nya ST-block43

 
Radio Stockholm berättar om de nya tjänsterna här.