maj 05, 2024
Stockholms läns landsting

43 nya tjänster för ST-läkare

Med en växande befolkning, fler äldre och förestående pensionsavgångar behöver vi fler läkare i framtiden. Då behövs det fler läkare. Därför tillsätter landstinget nu ett utökat antalet ST-tjänster för blivande specialistläkare. Totalt tillkommer 43 nya ST-tjänster tillkommer under 2011.

Utökningen sker framförallt inom allmänmedicin, geriatrik och psykiatri. Med runt 30.000 nya invånare i länet varje år, och ökande vårdbehov för våra äldre invånare och dessutom ett stort antal geriatriker som går i pension under de närmaste åren, behövs fler specialistläkare inom dessa områden i framtiden. Psykiatriker är också en nyckelgrupp men behoven finns på snart sagt alla områden och vi satsar brett.

Så här fördelas de extra ST-tjänsterna:

Allmänmedicin HSNf 11
Geriatrik SLL Personal/HSNf 7
Psykiatri SLSO vuxen-/barn-/rättspsykiatri – HSNf 6
Medicinska njursjukdomar Danderyds sjukhus AB 1
Karolinska 1
Urologi Södersjukhuset AB 1
Karolinska 2
Reumatologi Karolinska 2
Hud Karolinska 2
Allergologi Karolinska 1
Södersjukhuset AB 1
Bild och funktion Karolinska vuxen/barn 2
Danderyds sjukhus AB 1
Klinisk kemi 2
Patologi Karolinska 2
Ögon S:t Erik 1
Totalt antal nya ST-block 43

 
Radio Stockholm berättar om de nya tjänsterna här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821