oktober 10, 2023
Sjukvård & hälsa

50-åriga män ska erbjudas testning för prostatacancer

Äntligen kommer män erbjudas testning för prostatacancer i Stockholm. Det är en efterlängtad insats för hälsan. 50 000 män som fyller 50 år mellan 2022 och 2024 kommer erbjudas organiserad prostatacancertestning med start i slutet av maj.

Prostatacancer är den cancerform som drabbar flest svenskar varje år. Vi har länge sökt efter ett sätt att tidigt hitta och tidigt kunna behandla prostatacancer, och nu kan vi äntligen starta ett försöksprojekt. Jag ser det som ett första steg mot bred screening för prostatacancer för alla män, ungefär som mammografi för kvinnor. Det är något som Liberalerna länge eftersträvat.

Testningen kommer genomföras i upp till tre steg, för att så effektivt som möjligt kunna upptäcka cancer. De tre stegen i testen är:

1. PSA-test med blodprov.

2. Magnetkameraundersökning, om PSA-värdet är förhöjt.

3. Vävnadsprovtagning, om magnetkameraundersökningen visar avvikande svar.

Alla deltagare kommer också följas upp med olika årsintervall beroende på sina individuella testsvar.

Vi har goda erfarenheter av screeningprogram mot olika cancerformer, inte minst mammografi mot bröstcancer. Det känns väldigt angeläget att vi nu också kan starta och pröva ett slags screening för Sveriges vanligaste cancerform.

Försöksprojektet organiseras av Regionalt Cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland 2022-2024. Socialstyrelsen har utfärdat en rekommendation om effektiv och jämlik prostatacancer-testning. 

Jag hoppas och tror såklart att testprogrammet blir framgångsrikt och kan utökas även för äldre män. Min vision är att vi ska ha omfattande screeningprogram för att upptäcka allvarlig sjukdom tidigt inom en rad områden. Prostatacancer-testning är ett stort och viktigt steg för hälsan.

Läs mer om screeningprogrammen i Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823