september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

500 deltagare i världsunikt hälsoprojekt mot diabetes

Att stärka hälsan är en investering för samhället. Och för enskilda människor ökar det friheten och livskvaliteten. Över 500 personer i riskzon för diabetes är med i ett banbrytande förebyggande hälsoprojekt – världens första hälsoobligation.

Syftet med hälsoobligationen är att skapa en situation med bara vinnare: regionen sparar sjukvårdskostnader och får mer resurser över till annan vård, vår avtalspart får ersättning utifrån hur väl man lyckas – och framför allt kan enskilda människor besparas ohälsa och mycket lidande. Vårt moderna arbetssätt ger vården chans att skräddarsy stödet för den enskilda personens behov. Det handlar inte om någon snabb insats utan om långsiktiga, livsviktiga livsstilsförändringar.

Syftet med Hälsoobligationerna har varit att ta fram en modell för effektivare styrning och finansiering av preventionssatsningar, särskilt anpassad för de stora folkhälsosjukdomarna så som diabetes typ 2. Detta innebär en potential att minska lidandet, få en bättre folkhälsa och även undvika vårdkostnader på cirka 1,4 miljarder kronor per år.

Obligationen fungerar så att en aktör åtar sig att arbeta med en förebyggande insats, och att återbetalningen och räntan är kopplad till hur framgångsrik den förebyggande insatsen är. Denna finansiella obligationsmodell som Region Stockholm med samarbetspartner har tagit fram är så vitt jag vet den första i sitt slag, även internationellt.

Med innovativa och digitala arbetssätt kan vi erbjuda människor lättanvända och lättillgängliga verktyg för att behålla och stärka hälsan. Om den första hälsoobligationen blir lyckosam vill vi givetvis utveckla både finansieringsformen och arbetssättet.

Läs mer om hälsoobligation på sll.se

I projektet har Region Stockholm samarbetat med Skandia i egenskap av finansiär samt SEB som tagit fram den finansiella modellen. Health Integrator är tjänsteleverantören av den digitala plattformen.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823