september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

500 miljoner kronor ytterligare till vården

Nu tillför vi i Region Stockholm 500 miljoner kronor extra till vården för att stärka vårdkapaciteten och hålla köerna nere. Satsningen kommer gå till både akutsjukhusen och den nära vården, inte minst vårdcentralerna, men också till exempel geriatriken och psykiatrin. Denna åtgärd är nödvändig med det smittläge vi nu befinner oss i, främst vad gäller covid, men också till följd av influensan och andra säsongssmittor.

Vården i Stockholm håller hög kvalitet och har förhållandevis god tillgänglighet, men det finns rum för förbättringar. En svår utmaningen för vården i vår region idag när pandemin fortfarande håller oss i sitt grepp är väntetiderna. Under pandemin har en vårdskuld byggts upp, och köerna har således vuxit. Under hösten betades stora delar av denna vårdskuld bort, men om vi inte fortsätter stärka vårdens kapacitet under denna fjärde våg kan vårdskulden vara på väg tillbaka. Det motverkas bäst genom att hela vårdkedjan kan öka sin kapacitet ytterligare – vilket också är satsningens syfte.

I höstas, när Regionfullmäktige beslutade om budgeten för 2022 gjorde vi i den blågröna majoriteten stora satsningar på vården. Samtidigt tog vi höjd för att ytterligare satsningar kunde vara nödvändiga under det kommande året, med tanke på pandemins utveckling. Dessa 500 miljoner ska användas för att stärka såväl husläkarmottagningar som akutsjukhus, psykistri och andra delar av vården. Dagar som dessa är jag är glad att Liberalerna ingår i en stark majoritet i Region Stockholm. Där vi tar långsiktigt ansvar, såväl för länsinvånarnas hälsa och valfrihet som för deras skattepengar.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823