december 12, 2023
Anna Starbrink intervjuas utanför Karolinska Universitetssjukhuset
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

60 miljoner i sommarpaket för sjukvården

Genom ett särskilt sommarpaket gör Alliansen nu en storsatsning för att säkerställa en trygg och säker sjukvård under sommarperioden.

Vi vet att hälso- och sjukvården har utmaningar inför sommaren på grund av det rådande kärva rekryteringsläget. Därför presenterade Alliansen idag ett sommarpaket på 60 miljoner kronor.

Förutom pengarna innebär paketet att en särskild ”sommargeneral” ska tillsättas. Den personen ska koordinera och samordna sommarsjukvården, ha den senaste informationen om läget i sjukvården och ha ansvar för fördelning av de pengar som vi nu skjutit till. Därutöver blir det en omfattande informationskampanj, för att hjälpa stockholmarna att söka sig till rätt vårdinstans direkt. Särskilda insatser planeras för invånare som inte har svenska som förstaspråk

Även inför sommaren 2013 gjordes en stor satsning, vilket föll väl ut. Kapaciteten i förlossningsvården utökades, äldresjukvården kunde hålla öppet i högre grad, ambulanssjukvården förstärktes med särskilda sjukvårdstransporter, den kommunala samverkan förbättrades och samordningen kring vårdplatserna stärktes. Dessa åtgärder ledde till att sjukvården fungerade väl, och erfarenheterna från 2013 tar vi förstås med oss till 2014.

Genom det här sommarpaketet på 60 miljoner kronor ger vi nu sjukhusen ett rejält resurstillskott för att kunna ha fler vårdplatser öppna under sommaren. Exakt hur pengarna ska användas blir en fråga för sommargeneralen att besluta, i dialog med sjukhusen, men målet är självklart att skapa förutsättningar för kortare väntetider för patienterna och mer tid för landstingets medarbetare att vårda patienterna under den hektiska semesterperioden.

 

fler som uppmärksammar satsningen: SVT, Direktpress, Sveriges Radio

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823