september 09, 2023
Nya Karolinska Solna.

Akutsjukhusen får cirka 250 nya vårdplatser till 2018. 600 vårdplatser tillkommer också på närsjukhusen. Tre nya specialistcentrum föreslås på Sollentuna, Sabbatsbergs och Dalens sjukhus. Allt enligt förslaget om Framtidens hälso- och sjukvård. Det är en kraftig utökning som jag välkomnar. Det är ett viktigt underlag inför Alliansens arbete med budget och investeringsplan som ska antas i juni.

Att utöka vårdplatserna i länet är en central fråga. Redan har våra sjukhus lyckats skapa ett par hundra vårdplatser inom befintliga ramar. Nu står vi inför beslut om investeringar i hundratals nya vårdplatser, för ett växande Stockholms län. Det kommer att bli fler vårdplatser i stort sett överallt – på Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Karolinska i Huddinge, Södertälje och Norrtälje sjukhus och även på S:t Görans sjukhus som ju drivs i fristående regi

Samtidigt som vi bygger ut akutsjukhusen kommer vi att skapa hundratals vårdplatser på närsjukhusen, inte minst i geriatriken som är specialiserad på äldres sjukdomar. Vård som inte kräver akutsjukhusens resurser kan och ska i framtiden utföras bättre närmare invånarna på närsjukhus som Jakobsberg, Sollentuna, Nacka och Dalen.

Över hälften av de nya vårdplatserna kommer att vara i enkelrum, och överallt där vi bygger om ska rummen få egna hygienutrymmen med godkända mått. Det är en fråga om såväl patientsäkerhet och smittskydd som om personalens arbetsmiljö.

Nya vårdplatser till 2018
Enligt tjänstemännens förslag, nettoökning som möjliggör utökade vårdtillfällen.

Akutsjukhus, totalt ca 250 vårdplatser

 • Södersjukhuset + 50 vårdplatser
 • Danderyds sjukhus  + 50 vpl
 • Karolinska Huddinge + 30 vpl
 • S:t Görans sjukhus + 65 vpl
 • Södertälje sjukhus + 10 vpl
 • Norrtälje sjukhus + 10 vpl
 • Nya Karolinska Solna + 35 vpl

Övriga sjukhus (närsjukhus), totalt ca 600 vårdplatser (från drygt 700 i dag till drygt 1.300 till år 2018):

 • Löwenströmska + 67 vårdplatser (från 146 till 213)
 • Sollentuna + 157 vpl (från 0 till 157)
 • Jakobsberg + 93 vpl (från 62 till 155)
 • Bromma + 53 vpl (från 118 till 171)
 • Sabbatsberg + 112 vpl (från 134 till 246)
 • Nacka + 20 vpl (från 92 till 112)
 • Dalen + 73 vpl (från 124 till 197)
 • Handen + 20 vpl (från 37 till 57)

Läs mer här: Norrtelje tidning. DN, dock ej på nätet, skriver också om vårdplatsutbyggnaden.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823