september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

9 miljoner till kultur och idrott för ukrainska flyktingar

Region Stockholm satsar 9 miljoner kronor för att möjliggöra kultur- och idrottsaktiviteter för och med flyktingar. Föreningslivet och studieförbunden i regionen får ökat stöd för och därmed möjlighet att bidra till ett gott mottagande av människor som söker sig hit från krigets Ukraina. Det beslutade Regionstyrelsen idag.

Vi gör den här satsningen för att på så sätt bidra till att människor på flykt, särskilt barn och ungdomar, får ett gott bemötande och ett positivt inslag i vardagen. Kulturlivet, förenings- och idrottsrörelsen har en fantastisk kraft när det gäller att inkludera och knyta band mellan människor som vi vill ska komma många till del av dem som nu tvingats fly från Putins fruktansvärda krig.

Det extra stödet kan exempelvis innebära bokcirklar på ukrainska, språkcaféer, stärkt tillgång till barn- och ungdomsidrott med tränare som pratar ukrainska, med mera. 2 miljoner av medlen kommer utgöras av projektstöd kultur och hälsa: konst- och kulturaktiviteter inom vården och i nära samverkan med vården, som exempelvis sjukhusclowner och musikterapeutisk verksamhet.

Cecilia Elving (L), ordförande i regionens kulturnämnd har varit pådrivande för detta. – Vi behöver hjälpas åt för att möta de som nu flyr till vår region med värdighet och värme. Folkbildningens och civilsamhällets aktörer är centrala för att säkerställa ett bra flyktingmottagande. Kulturens läkande kraft kan ge glädje och mening till dem som har förlorat så mycket, säger hon om kultursatsningen.

Jag är glad att Region Stockholms på olika sätt ger uttryck för ett stort engagemang för att stödja Ukraina och bidra till hälsa och humanitära insatser för människor som drabbas hårt av kriget. Regionen har tidigare skänkt sjukvårdsutrustning till ukrainska sjukhus och förbereder mottagande av vårdbehövande från Ukraina, liksom hälsoinsatser, inklusive vaccination, samt möjligheter att resa med SL för ukrainska medborgare.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823