juli 07, 2024
Södersjukhusets tillbyggnad "Västläge"
Sjukvård & hälsa

99 miljoner för att bygga nya SÖS snabbare

Landstinget tidigarelägger vissa förberedande arbeten för att om- och tillbyggnaden av Södersjukhuset ska komma i gång snabbare.

Alliansen har presenterat en satsning om 99 miljoner kronor på förberedande arbeten inför om- och tillbyggnationen av SÖS. Genom att tidigarelägga dessa arbeten kan bygget komma igång tidigare och de viktigaste delarna av en ny vårdbyggnad och akutmottagning på SÖS kan vara på plats ett år snabbare än beräknat, alltså redan 2017.

Den totala investeringen på SÖS är på 3,4 miljarder. Genom denna ombyggnation så skapas en större och effektivare akutmottagning, 51 nya vårdplatser och 26 nya operationssalar. Sjukhuset kommer att få kapacitet för 5 000 ytterligare vårdtillfällen, dvs. en utökning med åtta procent jämfört med idag.

Den utökade vårdkapaciteten är viktig och välbehövlig i vårt län, som växer med omkring 35 000 nya invånare om året. Men investeringarna kommer också att innebära ett lyft för såväl patientmiljöer som för arbetsmiljön. Att kunna erbjuda vårdmiljöer som bidrar till tillfrisknandet och arbetsmiljöer som minimerar risken för skador är en självklar utgångspunkt i arbetet med framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm.

Läs mer om planerna för nya SÖS på sodersjukhuset.se och locum.se.

Fakta Södersjukhusets om- och tillbyggnad

Investering: 3,4 miljarder kronor
Nya vårdbyggnaderna ska bl.a. innehålla:

  • Akutmottagning – vuxen
  • Operationsavdelning
  • Mottagningar och behandlingsrum
  • Ambulanshall
  • Röntgen
  • Akutrum
  • Vårdavdelningar
  • Sterilcentrum

Antal nya vårdplatser: 51
Antal nya operationssalar: 26
Ökning vårdtillfällen: 5 000 (60 500 år 2012, 65 500 år 2017)

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821