oktober 10, 2021
Arbetsliv Liberalerna Sjukvård & hälsa

Bättre utbildningsmöjligheter för specialistsjuksköterskor

Häromdagen presenterades utredningen Framtidens specialistsjuksköterska (SOU 2018:77), bland annat med en debattartikel i DN (1 nov 2018). Utredningen innehåller ett flertal goda förslag, men också ett riktigt dåligt – att minska antalet specialiseringar från elva till tre. Dessutom saknar vi en viktig pusselbit; avlönad specialisering. Jag och Lina Nordquist (L) som är riksdagsledamot i socialutskottet skriver idag…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

Bättre villkor för sjuksköterskor

Bristen på specialistsjuksköterskor är ett av hälso- och sjukvårdens största bekymmer. Om inget görs kommer bristen på specialistsjuksköterskor lamslå svensk sjukvård i decennier. Liberalerna satsar sedan tidigare drygt en miljard kronor för att locka fler till vården, och för att de som arbetar där ska få arbeta på toppen av sin förmåga. Vi vill satsa på…

Läs mer
Arbetsliv

Lönesatsningen ger resultat – högre löner åt sjuksköterskorna

Mellan 1 500 och 5 000 kronor mer i månaden till specialistsjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Det blev utfallet efter första året av den lönesatsning som Folkpartiet tagit initativ till. Lönesatsningen på specialistsjuksköterskor har gett resultat. Det första årets fördelning av 59 miljoner kronor visar att knappt 2 000 specialistsjuksköterskor och barnmorskor som omfattats har…

Läs mer
Arbetsliv Jämställdhet Sjukvård & hälsa

Karriärtjänster för sjuksköterskor

Idag presenterade Jan Björklund, tillsammans med jämställdhetsminister Maria Arnholm, sitt nya initiativ för jämställdheten och utvecklingen av sjukvården. De vill inrätta karriärtjänster för sjuksköterskor, inspirerade av den tidigare reform med förstelärare i skolan. 5.000 kronor mer i månaden till de som väljs ut. Kompetens, utveckling och duglighet i arbete ska belönas. Jag är mycket glad…

Läs mer
Arbetsliv

Sjuksköterskors lönekurvor måste bli brantare

Hur mycket tjänar sjuksköterskorna? Hur det såg ut i Stockholm i fjol berättade jag för en tid sedan här på bloggen. Nu har Vårdförbundet precis börjat berätta om sin lönestatistik för 2013. Stockholm har fortsatt högst löner för sjuksköterskor – men jag vill höja dem, och få fart på löneutvecklingen. Precis som Vårdförbundet verkar vilja….

Läs mer
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Så mycket tjänar Stockholms sjuksköterskor

Folkpartiets ambition är att höja sjuksköterskornas löner. Det första steget har tagits genom lönesatsningen på specialistsjuksköterskor. Men hur mycket tjänar sjuksköterskor i Stockholm i dag? Vårddebatten handlar mycket om behovet av sjuksköterskor – och om sjuksköterskornas löner. Folkpartiet vill höja lönerna och framför allt se en god löneutveckling där utbildning, ansvar och erfarenhet premieras. För…

Läs mer
Arbetsliv

En bra löneutveckling för Stockholms sjuksköterskor

Den lönesatsning jag drivit igenom är ett första steg för att lyfta sjuksköterskornas löner. Mitt mål är att vården ska vara en arbetsplats där man kan göra karriär och ha en god löneutveckling. Sjuksköterskor är verkligen värda bättre betalt. Det handlar om en rimlig lön för ett viktigt och ansvarsfullt arbete, och det är också…

Läs mer
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Fler barnmorskor och specialistsjuksköterskor på väg

Regeringen bygger nu ut utbildningen av barnmorskor och specialistsjuksköterskor i landet. Det är en välkommen ytterligare satsning på vårdutbildningar, och jag räknar med att en stor del av platserna hamnar i Stockholm. En bra och modern vård kräver hög kompetens, både medicinskt och mänskligt. Vårt behov av att anställa fler kunniga medarbetare, inte minst sjuksköterskor,…

Läs mer
Arbetsliv

Riksdagen vill öka antalet specialistsjuksköterskor

Nu uppmanar riksdagens socialutskott regeringen att se över hur antalet specialistsjuksköterskor kan öka. Socialutskottet konstaterar i ett så kallat betänkande att trots att en hel del gjorts så fortsätter tillgången på specialistsjuksköterskor att minska. Vad detta beror på har utretts, och enligt de utredningarna beror bristen bland annat på att sjuksköterskor som vill specialisera sig…

Läs mer
Arbetsliv

Nu startar ny ST-utbildning för sjuksköterskor

Idag startar Karolinska Universitetssjukhusets nya specialistutbildning för barnsjuksköterskor. Ett nytt koncept där utbildningen sker inom ramen för anställningen. Sedan tidigare erbjuder Stockholms läns landstinget sjuksköterskor möjligheten att specialistutbilda sig med studielön. På Karolinska tar man nu detta ytterligare ett steg, genom en specialistutbildning för barnsjuksköterskor som sker helt inom ramen för en anställning. Detta är…

Läs mer