april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Abortkampen fortsätter

Rätten till abort är något som långtifrån alla kvinnor åtnjuter i ett internationellt pespektiv. I veckan har vi kunnat följa den dramatiska utvecklingen i Polen, där de styrande ville totalförbjuda abort men tvingades till reträtt efter en enorm proteststorm. Det kändes för ett ögonblick som en seger, men sanningen är att abortlagarna trots allt är mycket stränga i landet. I Sverige är utmaningen framförallt att utveckla abortvården.

I Sverige står aborträtten alltjämt stark, men även här höjs ibland röster för att inskränka kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar. Men i huvudsak behöver vi istället lägga kraft på att utveckla abortvården. Fram till nu har abort varit undantaget från patientregister. Skälet till det har varit omsorg som kvinnors integritet. Men det har också inneburit svårigheter att få kunskap om hur vården ser ut och fungerar och att utveckla abortvården. Därför är jag positivt till att abort nu ska inkluderas i patientregister.

Företrädare för abortvården beskriver i en intressant debattartikel som inte är ny, men ännu relevant varför patientregister på detta område är viktigt,

Tillgänglighet till trygga, säkra aborter måste vara stor för att kvinno snabbt ska kunna få hjälp. Därför förbättrar vi nu tillgängligheten till medicinska aborter i Stockholm. Det är den skonsammaste abortmetoden som nu ska kunna utföras på många gynmottagningar i Stockholms län. Genom vårdval gynekologi utökas antalet vårdgivare som får utföra medicinska aborter kraftigt.

Tillgängligheten till medicinska aborter ökar vi också genom att starta en central förbokning av medicinsk abort, så att det direkt framgår var kvinnan kan få hjälp snabbast och vårdpersonal slipper ringa runt.
Stödet för kvinnor förbättras som ringer 1177 Vårdguiden, genom ett förbättrat beslutsstöd till de som svarar på samtalen. Och en utvecklad ultraljudsutbildning för barnmorskor verksamma i abortvården genomförs.

Aborträtten handlar inte enbart om att de ska vara lagliga. De måste också vara tillgängliga. Här kan vi förbättra vården i Sverige. Det behövs en större kunskap om abortvården i Sverige för att vi ska kunna leva upp till kravet på jämlik vård i hela landet.

Samtidigt som vi utvecklar vården här hemma ska vi aldrig glömma alla våra systrar som inte får möjlighet till lagliga, säkra aborter i världen. Kartan beskriver läget i världen (2014). Det är en sorglig bild.

Säkra och lagda aborter ska vara en mänsklig rättighet.  

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821