oktober 10, 2023
Liberalerna

Aborträtten ska värnas – tydligt liberalt besked

Vi ska vara glasklara nu när aborträtten möter motstånd. Liberalernas landsmöte beslutade göra följande yttrande:

Kvinnan har rätt att bestämma över sin egen kropp. Aborträtten ska värnas. Samvetsklausul för vårdpersonal ska inte införas. Sverige ska verka internationellt för att rätten till abort ska erkännas som en del av de mänskliga rättigheterna.

Liberalernas uttalande står i starka kontrast till de konservativa krafter som just nu använder rättsprocesser för att försöka tvinga fram vårdpersonals rätt till en samvetsklausul i abortvården, en bakväg för att försöka försvåra för kvinnor att få god tillgänglighet till aborter. Och till de partier som vill nagga aborträtten i kanten.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823