oktober 10, 2022
Planeringen för höstens agenda är i full gång. Det är mycket som ska sättas på plats för liberal utvecklingen av hälso- och sjukvården i Stockholm län. Här kommer några exempel viktiga frågor som jag tänker driva vidare under hösten.

Framtidens hälso- och sjukvård – FHS. Självklart fortsätter jag driva på för genomförandet av FHS. Våra akutsjukhus rustas och byggs ut för att möta framtidens krav. Även mindre sjukhus utvecklas och det pågår ett viktigt arbete kring att utveckla vårdens arbetssätt.

Ny ersättningsmodell för primärvärden. I åtta år har stockholmarna kunnat välja vårdcentral själv inom ramen för vårval Stockholm. Det är nu dags att se över ersättningsmodellen för att den bättre ska styra mot de behov patienterna har idag.

Vårdval i äldrevården. Jag vill ge äldre människor mer makt över sin tillvaro. Därför kommer landstinget att utveckla möjligheter för patienterna att själva välja vårdgivare för geriatrisk vård. Det är dags att myndigförklara de äldsta.

Utveckla psykiatrin. Vi behöver se till att tillgången på psykologer och andra insatser för personer med psykisk ohälsa blir mer lättillgängligt i primärvården, bland mycket annat. Landstinget ska också bidra till självmordsförebyggande insatser bland unga människor.

Hälsolyft. Landstinget ska fortsatt jobba för stockholmarnas hälsa. I höst kommer nästa stora folkhälsorapport och jag hoppas det blir ett bra underlag för nödvändiga åtgärder. Att jobba mot barns övervikt och fetma och att aktivt  arbete för att minska rökningen är två självklara inslag i det hälsolyft som jag vill se i Stockholms län.

eHälsa och IT i vården. Helt centrala frågor är att modernisera vården med framtidens tekniska lösningar och skapa moderna tjänter som stärker patienten i sin relation till vården.

Detta och väldigt mycket annat kretsar mina tankar kring just nu när jag planerar och förbereder hösten i landstinget. Men ännu är det sommar och mötesschemat har inte startat ännu så jag dröjer mig kvar på landet några dagar och jobbar på distans. Det är skön frihet, men nu börjar jag längta efter vardagens rutiner, jobbets tempo och inte minst alla medarbetare.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821