juni 06, 2024
Sjukvård & hälsa

Aktuellt läge kring coronaviruset i Region Stockholm

Varje dag rapporteras att flera nya fall personer konstateras smittade av corona-viruset. Vi har också haft ett antal dödsfall. Mina varmaste tankar går till de anhöriga till de avlidna patienterna.

  • Arbetet för att minska smittspridningen av coronaviruset pågår för fullt. Regeringen har på inrådan av folkhälsomyndigheten vidtagit kraftiga åtgärder. Bland annat:
    Från och med i morgon stänga gymnasieskolor, universitet, folkhögskolor, yrkesutbildningar och Komvux
  •  Slopa karensdagen och sjukintyg de första 14 dagarna
  • Avråda från resor i hela världen som inte är absolut nödvändiga
  • Uppmanat människor från 70 år uppåt att stanna hemma

Regionen har också vidtagit kraftfulla åtgärder. Det handlar bland annat om:

  • Skapat förutsättningar för att fördubbla antal intensivvårdsplatser vid behov.
  • Förbättrat möjligheterna till digitala besök i vården för att slippa onödiga fysiska kontakter.
  • Gått ut med en kampanj för att påminna befolkningen om vikten av att tvätta händerna.
  • Nya direktiv kring kollektivtrafiken; påstigning längst bak i bussen, ökad städning och uppmaningar att sprida ut sig

Vi står mitt i, och inför, ett tufft läge. Människor känner oro och nyhetsflasharna duggar tätt. Jag vill understryka allvaret i denna situation, men också betona att vi från regionens sida och många andra jobbar hårt för att göra situationen så bra som möjligt. Ingen av detta hade varit möjligt utan alla de fantastiska insatser som görs i vården av vårdpersonalen. De, tillsammans med andra viktiga samhällsaktörer, ser till att samhället håller ihop, även när vi håller avstånd. För det är jag mycket tacksam. Tack!

Här finns värdefull information:
https://www.krisinformation.se/

Gårdagens rapport: https://www.sll.se/…/16-mars-lagesrapport-om-arbetet-med-d…/

https://www.1177.se/…/ovanliga-infekt…/covid-19-coronavirus/

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821