september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

Akutsjukhusen i Stockholm

S:t Göran bäst i test! Jo, så kan man faktiskt sammanfatta den jämförelse som gjorts mellan några av akutsjukhusen i länet. Glädjande nog ha alla sjukhusen som granskats fina resultat. Stockholmarna har tillgång till väldigt bra akutsjukvård.

Rapporten är inte helt klar ännu, men en preliminära resultat har presenterats i olika sammanhang. Det är kärnverksamheterna på Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus som jämförts och rapporten belyser styrkor, skillnader och utvecklingspotential för sjukhusen.

Kvaliteten är hög för alla tre akutsjukhusen. S:t Görans sjukhus har dock högst medicinsk kvalitet och även nöjdare patienter och personal. S:t Görans sjukhus utför också mer vård med samma resurser. 

Våra stora akutsjukhus ger god vård med hög kvalitet och har förbättrat tillgängligheten för patienterna. S:t Görans sjukhus skiljer ut sig, framför allt när det gäller att ge mer vård för de pengar man får av landstinget, men även i patientupplevelse, medicinsk kvalitet och nöjdhet bland personalen.

Akutsjukhusen står inför ekonomiska utmaningar när man på många håll, trots ökande resurser och fler anställda, inte har lyckats ge fler patienter vård. Jämförelser är viktiga för att hitta de bästa lösningarna – och kunna sprida dem. I denna så kallade benchmarkingstudie ser vi skillnader i personalomsättning, tillgänglighet och kvalitet. Alla sjukhus har sina styrkor men framför allt Danderyd och SÖS har störst potential till förbättringar.

De goda exemplen visar hur sjukhus kan ge fler patienter god vård av hög kvalitet med korta väntetider, med samma resurser – samtidigt som personalen är minst lika nöjd som på andra håll. Nu ska vi dra slutsatser av hur landstinget ska agera för att sprida de goda exemplen.

Svenska Dagbladet uppmärksammar rapporten i dag och intervjuar mig. Frågan om vi borde göra ”fler S:t Göran-lösningar” där en privat aktör får möjlighet att driva ännu ett av våra sjukhus kom upp, och ur mitt och Folkpartiets perspektiv så är det förstås intressant. Men det är för tidigt att svara på.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823