maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Albatross – bästa vården för barn och unga

I fredags var det äntligen dags för festlig invigning av Albatross, Sveriges största mottagning för barn och unga på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge. Jag hade äran att klippa bandet, tillsammans med bedårande Luna och Judith som anlitats särskilt för uppdraget att hålla bandet.

Barn och ungdomar med kroniska sjukdomar eller sällsynta diagnoser förtjänar den allra bästa vården och det bästa mottagandet i moderna och värdiga vårdmiljöer. Albatross är Sveriges största öppenmottagning med 35 000 besök per åt och 160 medarbetare. Det kommer ge chansen att samla merparten av den specialiserade och högspecialiserade öppenvården under ett gemensamt tak.

Albatross är också en stor havsfågel. Bland de största flygdugliga fåglarna. Genom nyttjandet av en väl utvecklad teknik förmår de tillrygga lägga långa sträckor utan alltför stor anstränging. Det är väl så det är tänkt att fungera här: Göra stora insatser med smarta lösningar som att vården blir så effektiv som möjligt.

Vi ska stärka patientmakten och sjukvården måste utgå från individens behov. De ska få makt att välja, ha kunskap till att kunna göra grundade val och även få möjlighet att vara delaktiga. En personcentrerad vård innebär att personens unika perspektiv ges likvärdig giltighet som det professionella perspektivet. Detta är betydelsefullt och därför gläder det mig särskilt att barnens och ungdomarnas behov styrt Albatross utformning och arbetssätt.

Vi vill i landstinget anstränga oss för att hitta nya sätt att möta ungas i deras vardag med ny och modern teknik, teknik som verkligen kan göra skillnad. Ett gott exempel är inom barndiabetes där barn och föräldrar på ett tryggt och lätt sätt kan kommunicera via en app i telefonen. Ett annat exempel är de kontinuerliga glukosmätarna där vi satsat särskilda medel för att fler möjligheten. Landstinget kommer byta ut hela IT-miljön och även sänka åldersgränsen för tillgång till din egen patientjournal, allt för att på ett modernt sätt kunna kommunicera med barn och unga. Albatross tar ett stort steg i rätt riktning i den här satsningen

Läs mer om Albatross och invigningen här.

Fler som uppmärksamma Albatross: Vårdfokus

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821