maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Aldrig mera besöksförbud. Vaccinera er!

Jag tjatar, och mitt budskap är viktigt. Smittspridningen ökar. Fler behöver sjukhusvård. Vaccinet fungerar. Vi ska aldrig mer tvinga äldre till isolering med besöksförbud.

Smittspridningen fortsätter att öka och ännu fler vårdas nu på sjukhus med covid-19. Enligt senaste rapporten för Region Stockholm vårdas nu 243 personer på sjukhus, det är 67 fler än veckan innan. Av dem som nu vårdas får 31 människor intensivvård.

Enligt intensivvårdsregistret intensivvårdas i tisdags 101 personer i landet, en ökning med 15 procent på en vecka. 58% av dem som vårdas är helt ovaccinerade. Andelen vaccinerade i den vuxna befolkningen är nästan 82%, och ändå är 6 av 10 som intensivvårdas hämtade ur den lilla grupp som inte vaccinerat sig. Det säger en hel del om hur viktigt vaccinet är.

Folkhälsomyndigheten rapporterade igår att ”under vecka 51 ökade antalet covid-19-fall med 14 procent jämfört med veckan innan, enligt en preliminär analys av data inrapporterad fram till och med 28 december. Av de bekräftade fallen vecka 51 var 36 procent ovaccinerade. Sett till antal fall per 100 000 invånare var antalet fall betydligt högre i gruppen ovaccinerade än vaccinerade. Också under vecka 52 ser ökningen ut att fortsätta.”

Det ser alltså riktigt illa ut för de som struntar i vaccinationen. Vad ska vi då göra för att skydda människor från smittan? Regeringen har gett oss nya rekommendationer för att få stopp på smittan, men de nöjer sig inte med rimliga åtgärder som har hålla avstånd och använda munskydd vid trängsel. Nej, de hotar också att återinföra besöksförbud i äldreomsorgen, om läget förvärras. De utreder också hur ännu mer av isolering av äldre och personer inom LSS ska kunna användas i smittskyddssyfte. Det vore en förskräcklig frihetsinskränkning.

Besöksförbudet måste stoppas! Människor måste få vara tillsammans med dem som betyder mest i livet. Regeringen kan aldrig mer få isolera människor.

När vi tidigare hade besöksförbud under pandemin var det många som for illa. Människor som levt ett långt liv tillsammans skulle plötsligt inte får träffas när livet var som allra skörast och man behövde varandra som allra mest. Det är en skandal att människor behandlades på det sättet. Det får inte upprepas.

Coronakommissionen kunde visa att det inte var anhöriga som tog smittan till äldreomsorgen. Det var personal som naturligtvis levde sina vardagsliv i samhället som förde smittan till äldreboenden. Det gjorde den självklart inte med vilja, men det saknades goda förutsättningar att skydda äldre personer. Då kunde det vara brist på skyddsutrustning, kunskap och rutiner. Idag har vi skyddsutrustning och vet mycket mer om hur hur vi ska undvika att smitta varandra. Och kan skapa trygga sätt för människor att mötas även under pandemin. Framförallt har vi ett vaccin.

De allra flesta som arbetar i omsorgen är vaccinerade, men inte alla. Istället för att hota med nya besöksförbud borde regeringen säkerställa att vårdens och omsorgens arbetsgivare kan kräva av personalen att de vaccinera sig för att få arbeta med sårbara äldre.

Regeringen måste skyndsamt dra tillbaka hoten om nya besöksförbud och sätta igång arbetet med att utveckla smittskyddslagen så att det blir möjligt att kräva och personal i vård omsorg att de vaccinera sig.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821