april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

All antisemitism fullständigt oacceptabel

Medarbetare på Karolinska universitetssjukhuset rapporterar om antisemitiska trakasserier från en kollega. Antisemitiska budskap ska också ha spridits i sociala medier. Det är naturligtvis fullständigt oacceptabelt.

Ingen tvekan ska råda om att jag, landstinget och Karolinska Universitetssjukhuset tar fullständigt avstånd från antisemitism. Det handlar om respekten för människors lika värde – och om arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Så snart jag fick kännedom om anklagelserna om antisemitism säkerställde vi på mitt kansli att dessa utreds skyndsamt och säkert. Karolinska universitetssjukhuset har arbetsgivaransvaret och de har anlitat en extern utredning i detta känsliga och angelägna personalärende. Från den politiska ledningen i landstinget följer vi frågan noggrant. 

Landstingets värdegrund om allas lika värde och riktlinjer om likabehandling är tydliga. Nolltolerans ska råda mot antisemitism och all form av diskriminering. Behövs något stöd eller någon skärpning från vårt håll ska det naturligtvis ske. Nu inväntar vi utredningens resultat.
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821