maj 05, 2024
Kollektivtrafik

Alliansen och MP överens om kollektivtrafiken

Idag presenterar Alliansen tillsammans med Miljöpartiet en gemensam överenskommelse om kollektivtrafikens finansiering för framtidssatsningar på grön kollektivtrafik. Genom ett förtroendefull dialog har partierna kunnat hitta samsyn kring kollektivtrafikpolitiken i flera viktiga delar. Jag är mycket glad åt den konstruktiva anda som präglat diskussionen med Miljöpartiet och som nu landat i en ansvarsfull överenskommelse som kommer att gagna resenärerna.

Vi har en gemensam vilja att underlätta för resenärerna. Det ska vara enkelt att välja kollektivtrafik och vi ska säkra möjligheterna att utveckla trafiken för att möta behoven av ett väl fungerande kollektivtrafiksystem i länet. Det är angeläget att skapa långsiktiga förutsättningar när länet växer och fler ska ges möjlighet att resa bekvämt i vardagen. Det är förstås också avgörande ur klimat- och miljöperspektiv att kollektivtrafiken är attraktiv och pålitlig.

Överenskommelsen innebär bland annat att tvärbanan till Kista börjar byggas 2017, det glädjer mig mycket eftersom det funnits viss oro kring detta.  Citybanan öppnar och driftsätts enligt plan. Roslagsbanans utbyggnad fullföljs. Spårväg city förlängs från Hamngatan till T-centralen. En strategisk utredning om den framtida kollektivtrafikförsörjningen av Norra Djurgårdsstaden ska göras då förutsättningarna för att bygga ut Spårväg city till Lindarängsvägen prövas. Överenskommelsen innebär också att den omtyckta direktbusstrafiken på Södertörn blir kvar. Samtidigt påbörjas en översyn av hur busstrafiken kan förstärkas där det idag råder hög trängsel.

Från och med den första januari 2017 införs ett nytt enkelpris på enkelbiljetter. Det innebär att zonsystemet försvinner och ersätts av ett biljettsystem utan zoner. Syftet är att det ska bli enklare att resa så att fler därmed ska välja att resa kollektivt. Priset för en enkel resa blir 30 kronor för vuxna. Ungdomar, pensionärer och studenter betalar 20 kronor. Månadskortet kommer att kosta 830 kronor för vuxna respektive 550 kronor för pensionärer, ungdomar och studenter. 2018 respektive 2019 kommer priset på månadskortet justeras med 3,3 procent årligen.

Från Liberalerna medverkade Sara Svanström, vice ordförande i trafiknämnden. Hon pekade särskilt på att Kistagrenen nu är säkrad och att möjligheten att bygga ut Spårväg city ska prövas. Hon lyfte också fram betydelsen av blocköverskridande överenskommelser i strategiska frågor av stor betydelse för länets utveckling. Jag delar hennes uppfattning. I frågor där vi ser att partierna står nära varandra måste man kunna vara konstruktiv och ge och ta. Det har jag förespråkat under mandatperioden och också säkrat samsyn i vissa viktiga frågor inom mitt ansvarsområde som husläkarmodellen och den framtida närakutstrukturen. Dagens överenskommelse är ytterligare ett viktigt steg för länets positiva utveckling.

Läs även: DN, SvD, StockholmDirekt, Mitti, SVT

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821