september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

Allmänpolitisk debatt


Idag inleds regionfullmäktiges budgetsammanträde med en allmänpolitiska debatt där vi granskar varandras förslag pekar på viktiga förslag vi respektive budgetförslag. Här är mitt inledningsanförande:

Ordförande, fullmäktige

Stockholm är möjligheternas region. Majoritetens budgetförslag ger förutsättningar för en offensiv nystart efter pandemin. Samtidigt ser vi brister som vi möter med konkreta åtgärder. T ex i förlossningsvården, där arbetet riktas mot att införa one-to-one care, större satsningar på utbildning och på arbetsmiljö och mycket annat.

Vi går mot valår. Och skiljelinjerna mellan partierna blir allt tydligare. Den styrande koalitionen vill fortsätta inriktning mot ett stort och brett vårdutbud av hög kvalitet som möter patienternas behov. Detta ställs mot förslag från SD om att lägga ner de uppskattade närakuterna som i så hög grad avlastat akutsjukhusen och förbättrat tillgängligheten.

Vårt budgetförslag ställs också mot Socialdemokraterna som kraftigt minska alternativen i vården. Besluten på S kongressen talar också sitt tydliga språk. Mer ska drivas av regionen själv, mindre av fristående aktörer. Valfriheten ska minska genom att vårdval avskaffas. Demokratisk kontroll, kallar de det för. Men menar förstås politiskt detaljstyrning och mindre frihet till patienter, vårdgivare och medarbetare. 

Einstein lär ha sagt att definitionen på galenskap är att göra om samma sak gång på gång och förvänta sig ett annat utfall. Om det vill sig illa får vi efter valet uppleva detta i sjukvården också.  För nu stakar socialdemokraterna ut vägen mot ett nytt vårdmonopol. Vi har prövat det förr. Resultatet av deras politik kommer att bli, som det alltid blir när Socialdemokraterna styr, längre köer, sämre valfrihet och färre arbetsgivare i vården. 

Kollektivtrafiken är regionens blodomlopp och vårt viktigaste bidrag till en minskad klimatpåverkan. Vi ska fullfölja den ambitiösa utbyggnadsplanen för tunnelbanan och underlätta invånarnas vardag. Jag förvånas av de kraftfulla besparingar som Socialdemokraterna riktar mot kollektivtrafiken. De säger sig vilja satsa på allt och väldigt mycket. Men de bygger ett luftslott för i verkligheten drar de ner på budgeten.  

Ett starkt och fritt kulturliv är en omistlig del av den liberala demokrati, men också en viktig förutsättning för att vår region ska vara en kreativ och välkomnande plats för människor med olika bakgrund. SD föreslår en kulturpolitisk slakt med drakoniska nedraggningar och en väl utvecklad politisk klåfingrighet. Det är inte värdigt vår huvudstadsregion.

Fullmäktige! Låt mig peka på några av de områden som jag ser som särskilt betydelsefulla:

Vi måste få stopp på pandemin. Vaccin är lösningen, men fortfarande ser vi att alltför många avstår möjligheten. Min slutsats är att vi behöver införa vaccinpass i Sverige och Stockholm, precis som man gjort i många andra länder. Jag vill uppmana regeringen att agera snabbt och handlingskraftigt nu. Ge oss möjlighet att använda vaccinpass i samhället så att vår frihet kan värnas och vi slipper riskera drastiska restriktioner för alla.

Vårdskulden ska bort! Stockholm ska ha en vård utan köer, som de är vana vid. Därför krävs ett brett vårdutbud och fler – inte färre – vårdgivare, fler näraktuer i framtiden, men framförallt att husläkarmottagningarna stärks och blir det nav i sjukvården som de verkligen har förutsättningar att vara.

Äldre ska ha en trygg vård och ges bästa förutsättningar för sin hälsa. Äldre människor har betalat ett enormt högt pris under pandemin. Besöksförbud i äldreomsorgen har varit något av det värsta som människor utsatts för. Kommunerna och regionerna måste dra lärdomar och stärka vår beredskap att möta pandemier och andra hälsohot. Vi måste stärka tryggheten genom att utveckla läkarmedverkan i äldreomsorgen och säkerställa möjligheter för människors sociala kontakter och värdighet.

 

Ordförande, jag är stolt över den budget som den blågröna koalitionen lägger fram. Vi är väl medvetna om de stora utmaningarna som finns och men också om möjligheterna som ligger i omstarten efter pandemin. Stockholm är möjligheternas region.

Jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823