maj 05, 2024

I Stockholm ser vi en stark positiv utveckling av cancervården. Över tiden har överlevnaden i många olika cancersjukdomar ökat kraftigt. Det är fantastiska nyheter! 

Om knappt två veckor är det tio år sedan mina mamma dog. Hon hade fått en hjärntumör och hon blev snabbt allt sämre. Det var inte mycket sjukvården kunde göra för min mamma. Inget bot fanns då. Man försökte bromsa förloppet och ge henne lindring och visst välbefinnande de sista månaderna i livet. Det var förfärligt att följa henne genom den sista, mycket svåra tiden. Upplevelsen av att en person kan reduceras från en hel människa till enbart en patient, den smärtsamma insikten att inget fanns att göra och det snabba och dystra förloppet har påverkat mig starkt. Kanske är det denna erfarenhet som gör att jag blir så extra glad när jag ser den positiva utvecklingen över tid som vården är i för dem som drabbas av cancer.

Cancervården i Stockholms län och på Gotland har utvecklats starkt positivt, och vården i hela landet har utvecklats. I mitt eget län kan vi avläsa i kraftigt kortade väntetider genom våra standardiserade vårdförlopp, som är ett sätt att göra patientens resa genom vården snabbare och tydligare, men framförallt genom den förbättrade överlevnaden. En viktigt förklaring till att alltfler överlever cancer är att deras sjukdom upptäcks betydligt tidigare nu än förr. Läs gärna mer om cancervårdens utveckling på Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotlands hemsida.

Sverige har en generellt sett väl utvecklad cancervård. Och Stockholm ligger bra till. Så här ser femårsöverlevnaden ut för cancerdrabbade i Stockholm respektive riket:

Femårsöverlevnad för cancerpatienter i Stockholm, respektive riket.
Femårsöverlevnad för cancerpatienter i Stockholm, respektive riket.

 

Under de senaste 25 åren har vi kunnat se en klart positiv trend i överlevnad.

skarmavbild-2016-12-15-kl-19-24-40

Den som vill titta närmare på hur väl cancervården står sig i Stockholm och riket i övrigt hittar mycket värdefull information här. Cancervården är ett högprioriterat område där flera viktiga steg tagits och ännu fler ligger framför oss. Arbetet sker i enlighet med vår cancerplan, den är läsvärd.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821