september 09, 2021
Sjukvård & hälsa

Allvarlig smittspridning i Stockholmsregionen

Kraftigt ökad smittspridning. Många vårdas på sjukhus. Pandemin stärker sitt grepp om oss i Stockholmsregionen. Det är mycket allvarligt.

Jag vill uppmana alla att ta sitt ansvar för att få stopp på smittspridningen. Undvik all trängsel och onödiga kontakter, stanna hemma om du är sjuk, jobba hemma om du kan, tvätta händerna ofta och noga och visa särskild hänsyn till äldre och andra i riskgrupp.

Smittspridningen har ökat till 8,5% smittade av alla som testas. Det är en kraftig ökning med 3,1 procentenheter.

119 personer vårdas på sjukhus i regionen, varav 14 vårdas i intensivvård, övriga finns i geriatriken (äldresjukvården) och på akutsjukhus. (Siffrorna är från i tisdags).

Smitta finns på flera särskilda boenden (äldreomsorg) i länets kommuner.

Detta ställer stora krav på oss alla att försöka minska smittspridningen. Det måste vi göra för människors liv och hälsa, men också för att vården ska mäkta med att än en gång möta ett stort vårdbehov.

Folkhälsomyndigheten och regionens smittskyddsläkare meddelar idag skärpta allmänna råd som gäller för oss stockholmare:

Alla som vistas i Stockholms län bör:

  1. Avstå att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.
  2. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Verksamheter uppmanas också att vara vaksamma och vidta åtgärder för att minimera antalet besökare så att trängsel inte ska uppstå. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  3. Avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar. I den mån sådana arrangemang genomförs ställer det höga krav på åtgärder av arrangör för att minimera risken för trängsel till exempel vid in- och utpasseringar. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.
  1. Arbetsgivare bör vidta åtgärder genom att uppmana all personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
  2. Avstå̊ från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Dessutom har smittskyddsläkaren, via en hemställan, bett länsstyrelsen i Stockholm att de ska besluta om en begränsning om 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Det är naturligtvis ett mycket bekymmersamt läge och åtgärderna påverka alla människor och livet i staden och länet. Men vi behöver ändå härda ut och följa rekommendationerna utifrån smittskyddsexpertetnas bedömning

Från regionens sida görs flera insatser, bland annat:

  • Sjukhusen ställer om för att kunna ta emot fler patienter med covid-19.
  • Informationskampanj till invånarna i full gång med uppmaning att följa rekommendationerna och hålla avstånd.
  • Planering för en omfattande vaccination för säsongsinfluensan pågår och vaccinationen startar i nästa vecka, så vi inte också ska få in många patienter med influensa samtidigt med pandemin.
  • Testning och smittspårning pågår för fullt och bland annat har snabbspår för personal i omsorg mfl återstartats.

Min vädjan är att vi alla ska följa råden så att vi på så sätt kan få ner smittspridningen.

Håll ut. Håll avstånd. Håll ihop.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1730