oktober 10, 2023
Sjukvård & hälsa

Alternativmedicin i vårddebatt med MP

Idag sammanträder landstingsfullmäktige för att debattera och votera om budgeten för nästa år. Det är många stora och viktiga beslut som kommer att påverka länets invånare för lång tid framöver. Jag återkommer till de stora framtidsplanerna längre fram.

Dagen inleddes med allmänpolitiskt debatt. Då passade jag på att ta upp en viktig principiell fråga, nämligen kravet på vetenskaplighet i hälso- och sjukvården. Miljöpartiet har nämligen en helt annan inställning till detta än vad jag har. På fyra korta sidor berättar Miljöpartiet vad de vill med sjukvården i Stockholm. Det är inte särskilt mycket utrymme, och därför blir det extra konstigt när de lägger så mycket krut på att skriva om sådant som inte är i centrum för sjukvården.

De menar att den offentligfinansierade hälso- och sjukvården borde lägga mer resurser på så kallad komplementärmedicin. Som också kan kallas alternativmedicin. Eller kvacksalveri, eller humbug, beroende på hur långt från vetenskapen på skalan som metoderna befinner sig.

Alternativmedicin är en miljardindustri som beräknas omsätta, lågt räknat, 500 miljarder kronor globalt och växer så det knakar. Överallt står hälsoprofeter av allehanda slag redo med preparat och behandlingar som de påstår är saliggörande. Inte sällan utnyttjas människors utsatthet. Miljöpartiet verkar vilja öppna dörren för den här typen av verksamheter. Själv föredrar jag att vi behåller säkerhetskedjan på!

Självklart måste man ha respekt för vissa människors nyfikenhet på dessa behandlingar. Men det är viktigt att vi håller en tydlig rågång mellan det som är vetenskapligt belagt och verkningsfullt, och det som i bästa fall har placeboeffekt. Varje patient som söker sig till vården måste kunna känna sig trygg i att få modern, säker och vetenskapligt förankrad behandling.

Jag merar att vi måste skärpa inställningen i dessa frågor. Bland annat vill jag ändra lagen så att även behandling av psykiskt sjuka omfattas av lagstiftningen kring kvacksalveri. Dessutom måste vi skärpa synen på vad vårdens legitimationsyrken kan ägna sig åt i form av healing och homeopati som förekommit.

Miljöpartiet verkar ha svårt för den här rågången. Men vi i Folkpartiet och i Alliansen är tydliga: Ovetenskapliga metoder, oavsett vilka fina beteckningar man sätter på dem, har inte i hälso- och sjukvården att göra!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823