april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Ambulanshelikoptern ska tillbaka till Värmdö

Att snabbt få vård när det värsta händer är en central fråga för en modern och jämlik sjukvård. Den prehospitala vården, det vill säga ambulanssjukvården, kan vara avgörande när olyckor sker eller allvarlig sjukdom drabbar. Ambulanssjukvård är en trygghetsfråga för människor som behöver akut hjälp i en allvarlig situation. I vårt län med den stora skärgården behöver vi en välfungerande ambulanssjukvård på såväl vägar som i luften.

I många år har landstinget och Värmdö kommun haft ett gott samarbete kring länets ambulanshelikopter. Basen på Värmdö har fungerat väl, men genom åren har såväl säkerhetskrav som omkringliggande byggnation och verksamheter förändrats.

Nyligen har flygplatschefen fattat beslutet att stänga helikopterflygplatsen med kort varsel av säkerhetsskäl. Detta beslut gäller och kan inte överprövas av kommunen eller landstinget. Dock finns förstås anledning att granska bedömningen och dra lärdomar.

I detta läge gäller att snabbt finna en temporär lösning som lever upp till säkerhetskraven och som garanterar en obruten ambulanshelikopterverksamhet. Flera alternativ har undersökts och det bästa alternativet har visat sig vara i Mellingeholms flygplats i Norrtälje. Därför kommer trafiken att flytta dit.

Igår träffade jag Värmdöliberalernas Fredrik Sneibjerg som är kommunalråd där för att diskutera hur vi kan arbeta för att hitta en gemensam lösning så att helikoptern så snart som möjligt ska kunna återvända till Värmdö där den hör hemma. Vår bestämda uppfattning är att helikoptern ska tillbaka till Värmdö som har de bästa geografiska förutsättningarna att nå hjälpbehövande människor. Därför måste landstinget och kommunen gemensamt finna en fungerande lösning för helikopterverksamheten på Värmdö. Vi ska bland annat titta närmare på Myttinge som en tänkbar permanent plats för den viktiga helikopterverksamhetens hemhörighet på Värmdö.
Nacka-Värmdöposten skrev en kort artikel om Liberalernas hållning i frågan. 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823