maj 05, 2024
Anna Starbrink, Almedalen

Välkommen att följa mig i Almedalen. Här hittar ni de öppna programpunkter som jag medverkar i under veckan och annan information.

Program där jag medverkar:

Måndag 29 juni

Vad vinner patienten med den värdebaserade vården?
Tid: 10.20-11.20 Plats: Dagens Medicins Vårdtorg i Almedalen som håller till på Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8.
Arrangör: Dagens medicin och Karolinska Universitetssjukhuset.
Läs mer
B
logg: Trotsig tonåring om modeord i vården

Under ytan på psoriasis – kan sjukvården ge vad patienten behöver?
Tid: 11.40-12.30
Plats: Dagens Medicins vårdtorg i Almedalen som håller till på Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8.
Arrangör: Dagens Medicin och Karolinska Universitetssjukhuset.
Läs mer

Kultur på recept för smärtpatienter?
Tid: 15.00–16.00
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Arrangör: Danderyds sjukhus, Smärtrehabiliteringen
Läs mer
Blogg: Intensiv dag i Almedalen
Filmklipp: ”Kultur är viktigt på riktigt”

Tisdag 30 juni

Välfärden bortom Reepaluutredningen
Tid: 09.00–10.30
Plats: Hamngatan 3
Arrangör: Svenskt Näringsliv
Läs mer
Blogg: Vinstdebatten skymmer vårdens viktiga frågor

Nollvision för aborter?
Tid: 15.00–16.15
Plats: Frälsningsarmén, Krukmakarens hus, Mellangatan 21
Arrangör: (G) som i Gud, Dagen, Frälsningsarmén, Pingst
Läs mer
Blogg: Aborträtten måste försvaras

Onsdag 1 juli

Akut hjärtvård i världsklass – eftervård i strykklass?
Tid: 09.00–09.50
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Arrangör: Dagens Medicin Agenda, AstraZeneca, Riksförbundet HjärtLung
Läs mer

Vad bör styra hälso-och sjukvården – behov eller efterfrågan?
Tid: 11.00–12.00
Plats: Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1
Arrangör: Svenska Läkaresällskapet
Läs mer

Ljuset på våra dolda folksjukdomar hjärtsvikt, förmaksflimmer och KOL
Tid: 13.00–14.30
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Arrangör: Riksförbundet HjärtLung
Läs mer
Webbsändning: Ljuset på våra dolda folksjukdomar – seminarium Almedalen 2015

Privat cancervård – en möjlighet eller utopi?
Tid: 15.00–15.45
Plats: Visby lasarett, S:t Göransgatan 5
Arrangör: Regionala cancercentrum i samverkan
Läs mer

Torsdag 2 juli

Vår tids sköra själsliga hälsa – om depression, adhd, samvetsstress och kvinnorna
Tid: 14.30–17.00
Plats: Sigrid, fartyg
Arrangör: 1,6 & 2,6-miljonerklubben
Läs mer
Blogg: Cancervården utvecklas

Söndag 5 juli

Partiledartal: Jan Björklund
Tid: 12.00–13.00
Plats: Almedalen
Arrangör: Folkpartiet Liberalerna
Blogg: Liberalernas dag i Almedalen