april 04, 2024

Den som läser dagens tidningar vet att det är ett ansträngt läge på aktutsjukhusen i länet. Det är många som söker sig till vården för att de drabbas av influensan.

Samtidigt har geriatriken (vård för äldre) svårt att ta emot fler patienter för det pågår utbrott av vinterkräksjuka. Det är Karolinska sjukhuset som har bekymmer med vårdplatser, det vill säga sägarna finns, men inte tillräckligt med personal. Där är 60 vårdplatser obemannade. (ytterligare 30 vårdplatser är stängda pågrund av ombyggnationer)

Den information jag fått från landstingsorganisationen är att det är just ett stort tryck på främst Karolinska sjukhuset. Det förekommer att vissa elektiva (planerade) operationer ställs in. Igår ställdes 2 av 200 operationer in. Men det är alltså långt ifrån all vård som påverkas.  I länet finns stor vårdkapacitet och ingen ska behöva oroa sig för att inte få hjälp vid sjukdom eller olyckor. Sjukhusen har mandat att göra vad som krävs för att lätta på den besvärliga situationen. Det finns alltså inga begränsningar av kostnader eller annat som hindrar sjukhusen från att här och nu vidta åtgärder som att kalla in extra personal eller vad som behövs. Det varierar förstås från olika verksamheter.

Vi behöver också förbättra informationen till patienterna om var de ska vända sig för att få rätt vård. Det finns ju ett stort vårdutbud i länet men det händer nog lite för ofta att man som patient inte känner till vart man bör vända sig och då söker man sig istället till sjukhusens aktutmottagningar.

De långsiktiga lösningarna handlar om att den beslutade utbyggnaden av ett stort antal vårdplatser i länet ska komma till stånd. Därför pågår ett intensivt arbete för att få alla bitar på plats. Nästa steg i den politiska processen kring detta förberds just nu och kommer att bli klart under våren.

Bemanningsfrågorna är förstås också centrala. Karolinska som har tufft att rekrytera sjuksköterskor måste se över hur de kan använda kompetensen på andra sätt. Jag tror de behöver fler undersköterskor som kan avlasta sjuksköterskorna i deras arbete.

Jag kollade väntetiderna på aktuten just nu på det sjukhus som ligger närmast min bostad, nämligen Södersjukhuset. Där var medelväntetiden vid akutmottagningarna vid 11-tiden idag: 1 timme 55 minuter på ”vanliga” akuten och 32 minuter på barnakuten.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823